بر اساس تحقيقات انجام شده، درمان درماتيت اتوپيک با مصرف دوز مناسب ويتامين E به دليل عدم ايجاد عوارض جانبي، در بهبود کيفيت زندگي مبتلايان مؤثر است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، درماتيت اتوپيک، نوعي بيماري پوستي مزمن و شايع است که با خارش مکرر و ضايعات اگزمايي عود کننده باعث بروز مشکلات فراوان در زندگي فردي و اجتماعي بيماران مي‌شود.

مطالعه‌اي با هدف بررسي تأثير مصرف ويتامين E در درمان درماتيت اتوپيک و مقايسه آن با ساير روش ها به روش کارآزمايي باليني بر روي 100 بيمار مبتلا به درماتيت اتوپيک مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان سيناي تبريز در دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام گرفت، که طي آن مبتلايان به دو گروه شاهد و کنترل تقسيم شدند.

گروه اول با ويتامين E خوراکي به ميزان روزانه IU400 و گروه دوم با کورتون موضعي و آنتي هيستامين خوراکي تحت درمان قرار گرفتند. جواب درمان نمونه هاي مورد مطالعه پس از پيگيري هشت ماهه به صورت مثبت يعني کاهش در شدت و وسعت ضايعات، رفع خارش، بهبود کيفيت خواب و غيره در نظر گرفته شد.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد: هيچ گونه عارضه جانبي در مصرف کنندگان ويتامين E ديده نشد و اين افراد احساس رضايت بيشتري از اثر درماني دارو در کاهش مشکلات ناشي از بيماري داشتند.