طراحی نقشه های شهری با درج اطلاعات دقیق مراکز درمانی،ایستگاه های اتوبوس،پمپ بنزین ها و سایر موارد یکی از نیازهای مهم امروز برای آگاهی بخشی و راهنمایی افراد می باشد که برای اجرای صحیح و اصولی این طرح مشارکت همگانی افراد جامعه نیاز است که با همراهی خود به طرح یکپارچه سازی آدرس ایرانیان (GNAF ) کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ملی پروژه یکپارچه سازی آدرس ایرانیان (GNAF ) با تاکید بر نقش مشارکت مدیران و دستگاه های اجرایی جهت پیاده سازی این پروژه مرتبط با اقتصاد مقاومتی، با حضور مسئولان ارشد سازمانهای ذی ربط امروز در وزارت کشور برگزار شد.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه تاکید کرد: باید مسئولان استانی را ترغیب کنیم تا این طرح به عنوان زیرساخت اصلی کشور به نتیجه برسد.

وی با تاکید براینکه مرز منافع و امنیت ملی و حفظ اطلاعات به سه بخش این پروژه بستگی دارد، خاطرنشان کرد: داده های مکانی باید بر بستر نقشه های رقومی و سیستم «جی نف» شرکت ملی پست پیاده سازی شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید این اطلاعات در داخل کشور حفظ شود، ادامه داد: در استان ها کمیسیون تحول اداری مسئول این پروژه است و باید با مشارکت بخش های ذی ربط این پروژه را به سرعت به سرانجام رساند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، همت مدیران و کاهش منازعات میان دستگاهی را رمز موفقیت این پروژه دانست و افزود: خوشبختانه زیرساخت های فنی طرح مهیا شده و باید مسئولان استانی را ترغیب کنیم تا این طرح را به عنوان زیرساخت اصلی کشور به نتیجه برسانند.

منبع/مهر