استاد دپارتمان داروشناسی دانشگاه میلان با تشریح جدیدترین مطالعه بر روی ریشه گیاه جینسنگ گفت: اثرات ایمنی زایی گیاه جینسنگ شناخته شده و تحقیقات نشان داده G115 در مقایسه با گروه کنترل باعث تحریک سیستم ایمنی موجب افزایش دفاع میزبان در مقابل باکتری ها می شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از مهر، دکتر فرانچسکو اسکالیونه در همایش کیفیت برتر در داروهای طبیعی با اشاره به اثرات ایمنی زایی گیاه جینسنگ افزود: این گیاه از زمان های گذشته در چین برای درمان بیماری های مختلف استفاده می شود اما فقط چند دهه است که عصاره استخراج شده آن به وسیله روش خاصی که مبتنی بر تکنولوژی های جدید است، استانداردسازی شده و امکان انجام مطالعات علمی بر روی حیوانات و بررسی های بالینی بر روی انسانها فراهم شده است.

وی اضافه کرد: سیستم ایمنی بدن انسان به گونه ای عمل می کند که ما در برابر عفونت حفاظت می کند و نه تنها از عفونت جلوگیری می کند بلکه در احیای سلامت دوباره نیز موثر است. پردازشگر اصلی بدن در برابر عوامل عفونت می ایستند و پس از آن سلولهایی که مسئول ساخت پادتن هستند، فعال می شود.

این استاد دانشگاه میلان با اشاره به تحقیقاتی که بر روی تاثیر این گیاه دارویی و نوع خاص استاندارد شده آن G115 بر روی سیستم ایمنی انجام شده خاطرنشان کرد: فعالیت سلولهای طبیعی کشنده که به طور طبیعی در بدن وجود دارند، با مصرف این گیاه دارویی افزایش می یابد و این مسئله در بیمارانی که دچار برونشیت مزمن می شوند ثابت شد که روند رو به بهبود آنها سرعت بیشتری پیدا کرد.

وی اضافه کرد: این گیاه دارویی در درمان استرس مزمن نیز بسیار موثر بوده و در مطالعه ای در سال 2006 بر روی حیوانات انجام شد این موضوع به اثبات رسید که استرس بر روی سیستم ایمنی اثر می گذارد و ادامه دار شدن آن مشکلاتی را ایجاد می کند اما استفاده از گیاه دارویی جینسنگ موجب شده که پس از استفاده از این دارو هم سیستم ایمنی فعال شود و هم در برابر افسردگی مقاومت ایجاد کند.