عدم توجه و اهمیت به عوارض استعمال دخانیات در کشور که توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم در مجلس و برنامه توسعه ششم تاکید شده بود اما به علت لابی های قوی دخانیات در کشور نتوانست نمایندگان مجلس را قانع به تصویب قانون جدی در خصوص راهکارهای ناشی از پیشگیری از دخانیات کند مورد انتقاد کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفت.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، با انتقاد از عدم افزایش منطقی عوارض سیگار در برنامه ششم توسعه، گفت: دولت، حرف کارشناسان بهداشتی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را جدی نگرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عبدالرحمان رستمیان درباره علت مخالفت با افزایش عوارض سیگار، افزود: متاسفانه یا ضرر و زیان سیگار  را نمیدانیم  یا از آمارهای  عوارض بر  دخانیات دنیا اطلاع نداریم که هر دو برای اشخاص تصمیم گیر  کشور گناه است.

وی ادامه داد: در برنامه ششم عوارض سیگار نسبت به سال قبل یعنی سال ۹۵ کمتر شده است که این جای تاسف دارد چرا که یا لابی‌های شرکت های دخانی قوی بود یا کمیسیون بهداشت نتوانست نمایندگان را قانع کند که عوارض مناسبی برای سیگار وضع شود.

رستمیان ادامه داد: از سویی دیگر دولت هم حرف کارشناسان بهداشتی و کمیسیون بهداشت را جدی نگرفت و بیشتر به جای مدافع بودجه  و سلامت کشور، مدافع کارخانه های سیگار  بوده است که امروز بعضی رستوران ها داشتن قلیان را افتخار و ژست می دانند.

وی تصریح کرد: متاسفانه سال ۹۶ نسبت به سال۹۵ عوارض سیگار کمتر شده است و عوارض تولید داخل، تولید مشترک و واردات در برنامه ششم نسبت به کمیسیون تلفیق بودجه سال قبل کاهش یافته است همچنین مدافعان جلوگیری از افزایش عوارض دخانیات  ضمن اینکه نمی‌دانند جایگاه میزان عوارض ایران نسبت به کشورهای دیگر چقدر است تحقیق نکردند که آمارها را پیدا کرده و به حرف های کارشناسی بها دهند.

رستمیان تاکید کرد: از طرفی ایران در کاهش عوارض سیگار دارای رتبه است به گونه ای که از آخر اول هستیم.

نماینده مردم دامغان در مجلس نهم با انتقاد از اینکه گاهی به قانون های خوب عمل نمی کنیم، ادامه داد: طبق قانون از سال ۸۵ باید سالانه ۱۰درصد به عوارض خرده فروشی دخانیات  اضافه می شد  که فقط ۲ سال آن شکل اجرایی به خود گرفت.

وی افزود: واقعیت آن است که پاسخگوی تصمیم خود برای مردم نیستم درحالی که می توانستیم با مالیات مناسب بودجه ای حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدست آوریم  که سلامت ورزش و آموزش از آن سود ببرند اما اکنون یک پنجم آن را هم دریافت نمی کنیم.

رستمیان با بیان اینکه مجلس مغز متفکر کشور است، گفت: چرا به گونه ای عمل می شود که در میان کشورها کمترین مالیات را دریافت می کنیم؛ طبق تحقیقات علمی افزایش عوارض سیگار منجر به کاهش مصرف می شود این در حالی است که ما مسلمان هستیم و باید با این پشتوانه اعتقادی و مذهبی بیشتر مراقب سلامت مردم باشیم.

منبع/مهر