با اعلام نظر هیأت وزیران دولت و موافقت با نرخ های جدید تعرفه ثبت‌نام در آزمون‌های سال ۹۶ در کشور هزینه نهایی و میزان هزینه دریافتی به منظور ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مراکز آموزش وزارت بهداشت برای سال 1396 ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه اول دی‌ماه سال ۹۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و به استناد بند (الف) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت‌ در آزمون‌های سازمان سنجش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، در سال ۹۶ را اعلام کرد.

هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر تعیین شده است.

درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه قرار می‌گیرد.

ردیف نوع هزینه خدمات مبلغ تعرفه (مبالغ به ریال) ملاحظات
۱ آزمون سراسری ۲۰۰.۰۰۰ به ازای هر داوطلب
۲ علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی ۵۱.۰۰۰
۳ آزمون کاردانی پیوسته ۲۰۰.۰۰۰
۴ آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۲۵۰.۰۰۰
۵ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳۳۰.۰۰۰
۶ آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ۳۳۰.۰۰۰
۷ آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج ۵۵۰.۰۰۰
۸ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (بدون گفتار و با گفتار) ۵۵۰.۰۰۰
۹ آزمون عملی تربیت بدنی ۲۰۰.۰۰۰
۱۰ آزمون عملی رشته های هنر ۲۵۰.۰۰۰
۱۱ آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی ۵۵۰.۰۰۰
۱۲ آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۱.۰۷۰.۰۰۰
۱۳ آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

(درمرحله دوم دو برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر دو برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت)

۵۵۰.۰۰۰
۱۴ آزمون بهداشت کاران دهان و دندان ۷۰۰.۰۰۰
۱۵ بررسی پرونده های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون ها ۳۳۰.۰۰۰ به ازای هر پرونده
۱۶ خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری) ۵.۰۰۰ برای تمام پیام های ارسالی

منبع/مهر