diabetes

شیوه باندینگ معده می تواند تاثیر حیاتی درمعالجه اشخاص مبتلا به دیابت نوع 2 که به چاقی مبتلا هستند ایفا کند.

 در مطالعه ای که به سرپرستی پرفسور Paul O’Brienودکتر Wentworthدر دانشگاه Monashدر مرکز تحقیقات وتحصیلات چاقی (CORE) انجام گردید، روش جراحی کاهش وزن باندینگ معده برای افراد دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت به عنوان روشی بسیار تأثیرگذار بر بیماری معرفی گردید.

نتایج این تحقیق در مجله ی The Lancet Diabetes and Endocrinologyمنتشر شد.

به گفته ی پرفسور O’Brienاین اولین کارآزمایی تصادفی کنترل داری است که درمان بیماری دیابت نوع 2 در افراد  دارای اضافه وزن به روش باندینگ معده را روشی ایمن و بسیار سودمند همراه با کاهش قابل توجه وزن معرفی کرده است. از آنجائیکه گزینه ی جایگزینی برای کسب چنین نتیجه ای وجود ندارد این روش برای افراد  دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت و برای ارائه ی دهندگان مراقبتهای بهداشتی روشی پرجاذبه خواهد بود.

 در این تحقیق افراد مبتلا به دیابت که به اضافه وزن مبتلا بودنداما هنوز به مرحله ی چاقی نرسیده اند مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط بین افزایش وزن بدن ودیابت بخوبی شناخته شده است. در حالیکه  فواید  کاهش وزن افراد چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بخوبی مدون شده اما چنین فوایدی درمورد افراد دارای  اضافه وزن مبتلا به دیابت بطور واضح بیان نشده است.

دراین تحقیق 50 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 که به اضافه وزن مبتلا بودند ونمایه ی توده ی بدنی آنها بین 25 تا 30 بود، شرکت داشتند.

پرفسور O’Brienمی گوید: ما یک برنامه ی جامع مراقبتی در چندین جنبه به تمام شرکت کنندگان ارائه دادیم اما نیمی از این  افراد به صورت  تصادفی برای درمان اضافه از طریق باندهای قابل تنظیم معده انتخاب شدند. جراحی بصورت سرپایی و بدون هیچگونه عارضه ی جانبی واضحی انجام گردید. با مشاهده ی نتیجه ی  این کار آزمایی پس از دو سال بسیار هیجان زده شدیم زیرا در گروه باندینگ بیش  از نیمی افراد از دیابت رهایی پیدا کردند درحالیکه درگروهی که جراحی نشده بودند تنها 8 درصد از بیماران درمان شدند.

 این نتایج بوضوح نشان می دهد که راههای موفقیت آمیز کاهش وزن نظیر باندینگ  معده باید  در اولویت درمان بیماری دیابت مورد توجه قرار گیرند.

منبع-http://diabetestma.org