خانم ها برای زیبایی دست به هر کاری میزنند و چه دانسته و چه ندانسته خودشان را در دام مواد شیمیایی و مضر می اندازند.ناخن مصنوعی یکی از ابزاری است که توسط خانم های زیادی مورد استفاده قرار میگیرد.مواد سمی شیمیایی در بعضی ناخن های مصنوعی وجود دارد که باید خانم ها در زمان استفاده از آن ها نکاتی را رعایت نمایند.

آکادمی آمریکایی مطالعات امراض پوستی این توصیه ها را دارد :

•    تمامی بسته‌های ناخن مصنوعی را که در خانه نگهداری می‌کنید، دور از دسترس کودکان قرار دهید.
•    از اتاقی که تهویه مناسب دارد برای کاشت ناخن استفاده کنید.
•    مراقب باشید که مواد شیمیایی روی پوستتان نریزد.
•    مراقب باشید هنگام کاشت ناخن، پوست خود را نکنید و مواد را روی سطح پوست نریزید.
•    دستورالعمل روی بسته‌ها را به دقت دنبال کنید و تنها از مواد توصیه شده، استفاده کنید.

منبع : شفا آنلاین