تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران که در شمال غرب کشور قرار دارد و همواره یکی از شهرهای پر بارش کشور بوده است در چند روز اخیر در وضعیت ناسالم قرار گرفته و آلودگی هوا در این شهر بزرگ باعث شده است که تنفس برای مردم این شهر سخت شود و وضعیت هوای این شهر به وضعیت بحرانی برسد.

هوای تبریز، امروز(جمعه یکم بهمن ماه) هم همچون روزهای گذشته در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس شاخض AQI (شاخص کیفی هوا) آلودگی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعت گذشته) منتهی به ساعت 8 صبح بر اساس پارامتر ذرات کمتر از 2.5 میکرون برابر ۱۳۶ و  وضعیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس می‌باشد.

شایان ذکر است؛ شاخص آلودگی از 0 تا 50 هوای پاک، از 50 تا 100هوای سالم، از 100 الی 150 هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و همچنین از 150 الی 200 نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از 200 نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.

منبع/ایسنا