برخی کلمات باعث افزایش استرس و ناراحتی های روحی ما می شوند بهتر است آن ها را بر زبان نیاورید و باعث افزایش این عارضه ها در بدنتان نشوید برای رهایی از این حالات و رفتارهای منفی، برخی راهنمایی های موثر روانشناسی در این زمینه در اختیارتان قرار خواهیم داد .

افسردگی علل مختلفی دارد که می توان به عنوان نمونه به افکار خودآیند ناکارآمد اشاره داشت.
دکتر فرشاد شیبانی متخصص روان شناسی بالینی، در گفتگو با برنامه “سایبان آرامش”  بیان داشت: افسردگی علل مختلفی دارد که می توان به عنوان نمونه به افکار خودآیند ناکارآمد اشاره داشت. در واقع این افکار قابل قبول و موجه به نظر می رسند، با این حال ادراکات تحریف شدن را منعکس کرده و با احساسات منفی مانند غم، اضطراب، خشم و ناامیدی مرتبط هستند.
شیبانی افزود: عباراتی مانند “من بازنده ام”، “او تند و سریع است” به اصطلاح برچسب زنی هستند؛ در حالی که “من طرد خواهم شد” یک پیشگویی و “من تحمل اضطراب را ندارم” فاجعه سازی است.
وی “فرض های ناسازگارانه” را از دیگر دلایل ایجاد افسردگی برشمرد و گفت: این فرض ها عقایدی درباره آنچه شما فکر می کنید باید انجام دهید دربرمی گیرد. آنها قوانینی هستند توسط افراد افسرده و فکر می کنند باید آنها را داشته باشند.
“من باید توسط همه تایید شوم”، “باید از خودم برای شکست هایم انتقاد کنم” و عباراتی از این دست، جزء فرض های ناسازگارانه هستند.
شیبانی یادآور شد: فرد افسرده اغلب بر کمبودها تمرکز دارد و در آن اغراق می کند. این افراد حتی ممکن است خود را غیرقابل دوست داشتن، زشت، کودن، ضعیف و یا حتی شیطانی بدانند.
وی با تاکید بر این که در دیدگاه روانکاوی، افسردگی به مسائل دوران کودکی و ناهشیار بیمار مربوط می شود، متذکر شد: اکثر افراد در افکار و احساسات منفی گیر می کنند و این منجر به اجتناب و منفعل بودن بیشتر می شود.
شیبانی همچنین افسردگی اساسی، مزمن (dysthmia)، افسردگی فصلی و پس از زایمان و اختلال خلقی ناشی از موارد را به عنوان اقسام این بیماری ذکر کرد.

شبکه رادیویی سلامت