دکترسلام: تحقيقات نشان مي دهداسپرس هاي ضد درد كه اغلب بر تسكين درد براي كودكان تجويز مي شود موارد تشكيل دهنده انها اثرات نامطلوبي برمغز مي گذارد.

دكتر بهاره صادقي متخصص طب كودكان درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:  اسپري هاي ضد درد  ماده اي ضد اب و عرق دارد كه اغلب براي كودكاني تجويز مي شود كه تحمل درد را ندارند.
وي تصريح كرد: كارايي اين اسپري ها براي نوزاداني كه بامشكلات مغزي متولد مي شوند بيشتر است و با توجه به آزمايش هايي كه انجام شده بودند مشخص شد عوارض مغزي، رفتاري واحساسي پس از مصرف بر اين كودكان غلبه يافته و  از اين رو پزشكان  توصيه مي كنند بايد براي تجويز اين دارو آزمايش هاي بيشتري صورت گيرد.