4731_orig
سی تی اسکن ها ابزارهای تصویربرداری نیرومندی هستند که این روزها جایگاه خوبی  در دنیای پزشکی باز کرده اند. مخصوصا در تشخیص بیماریهای استخوانی با بکارگیری سی تی اسکن قادرند اطلاعات مفیدی را در اختیار پزشک قرار دهد.

از چند سال قبل پزشکان شروع به استفاده از دستگاه های سی تی اسکن برای کمک به عمل جراحی کردند ولی این کار با مشکلات فراوانی همراه شد و معمولا نیاز بود تا جراحی در بخش رادیولوژی یعنی همان جایی که دستگاه سی تی اسکن قرار داشت انجام شود. مسلما نمیتوان اعمال جراحی بزرگ را به این صورت انجام داد.

اخیرا شرکت های Brainlab و Mobius Imaging اعلام کرده اند که دستگاه Airo Mobile Intraoperative CT آنها میتواند در انجام سی تی اسکن در خود اطاق عمل کمک فراوانی به پزشکان انجام دهد.

این دستگاه سی تی اسکن 32 اسلایسی دهانه حلقوی بزرگی دارد بطوریکه تخت جراحی و بیمار میتوانند به راحتی در حین عمل درون آن قرار گیرند تا تصاویر مربوطه تهیه شود. این دستگاه پرتابل است و میتوان در زمان نیاز آنرا به درون اطاق عمل برده و بعد از انجام جراحی آن را از محل جراحی خارج کرد. از این وسیله میتوان در جراحی های جمجمه، ستون مهره و جراحی دیگر اعضای صدمه دیده استفاده کرد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir