آن زمان که زانو یا کمرمان درد میکند فقط از خدا میخواهیم که دردش را کاهش دهد یا اینکه از بین ببرد و یا اینکه به دکتر مراجع میکنیم.نظریه ای که در خصوص پا و کمر و زانو وجود دارد این است که زنجیره ای از اندام های حرکتی به هم متصل هستند.به این معنا که تمامی اندام ها از ناحیه کمر تا کف پا همانند 1 زنجیره به هم وصل میباشند.

پس بروز مشکل در یکی از این قسمت‌ها می‌تواند باعث ایجاد مشکلات در قسمت‌های دیگر شود. برای مثال کسی که در توزیع فشار در ناحیه کف پا مشکل دارد و مچ یا کف پایش را کج قرار می‌دهد ممکن است موقع حرکت و فعالیت دچار اختلال در قسمت‌های دیگر مثل زانو و کمر شود.

البته عکس این موضوع هم صدق می‌کند. برای مثال کسی که انحراف ستون فقرات دارد یا لگنش کج است یا کوتاهی یک اندام دارد، به‌طور طبیعی موقعی که می‌ایستد و راه می‌رود به یکی از اندام‌هایش فشار بیشتری وارد می‌کند یعنی توزیع فشار در کف هر دو پا مساوی نیست.

در این حالت هم فرد ممکن است دچار درد یا ناراحتی در یکی از مچ‌ها یا کف پا شود. همچنین کسی که انحراف زانو دارد، یعنی زانوی پرانتزی یا ضربدری دارد، معمولا همزمان با آن، در توزیع فشار در کف پا هم مشکل دارد.

منبع : جام جم آنلاین