پس از گذشت چند هفته از رحلت یار دیرین امام و رهبری آیت الله هاشمی رفسنجانی که خدمات شایسته و قابل توجهی به انقلاب داشته است شورای شهر تهران با تصویب طرح یک فوریتی مقرر کرد یکی از معابر شهر تهران (بخشی از بزرگراه رسالت یا یکی از معابر اصلی شهر تهران) با عنوان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نام گذاری شود.

به گزارش ایسنا، اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران که پیشنهاد دهنده این طرح بود در توضیح فوریت طرح ، گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از شخصیت های گران سنگ انقلاب بود که همواره در کنار امام ( ره ) و رهبری بودند، واکنون ما به پاس خدمات ارزنده ایشان در سمت های مختلف به کشور و مردم این طرح را مطرح کرده ایم .

وی افزود: با توجه به اینکه در تمام شهرها یکی از معابر خود را به نام ایشان نامگذاری کرده اند بنابراین شایسته نیست که ما در پایتخت و محل زندگی ایشان این نامگذاری را به تاخیر بیاندازیم .

پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت شورا با اشاره به اینکه نام بزرگراه رسالت در میان مردم جا افتاده است، گفت: مردم با این اسم مانوس شده اند و بهتر است برای اینکه این نامگذاری موثر باشد این طرح در کمیسیون نامگذاری بررسی و جانمایی شود.

احمد دنیامالی دیگر عضو شورا نیز ضمن تایید این طرح، گفت: در محدوده شرق تهران اسم شهدای بزرگی چون شهیدان مدنی، آیت و باقری وجود دارد و با توجه به اینکه شخصیت آیت الله هاشمی متفاوت است بنابراین این اسم نیز سریع مرسوم خواهد شد.

مجتبی شاکری رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران ، با اشاره به مصوبات دو فوریتی گذشته شورا، گفت: ما این فرآیند را تجربه کرده ایم و دو فوریت هایی داریم مثل کودکان غزه که هنوز بر زمین مانده اند و اجرایی نشده اند .

شاکری در ادامه با اشاره به اینکه با اصل این نامگذاری موافق است ، گفت: اسامی رسالت ، نبوت و امامت با یکدیگر هارمونی دارند و این اسامی در بین مردم مرسوم شده اند بنابراین بهتر است این موضوع مطالعه و بررسی شود .

محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا نیز با اشاره به اینکه هاشمی از انقلابیون نسل اول و از استوانه های نظام بودند و سالهای زیادی را در زندان به سربردند، پیشنهاد داد: خیابان انقلاب را به نام ایشان نامگذاری کنیم.

براساس گزارش روابط عمومی شورای شهر، در ادامه با توجه به اینکه اعضای شورا با این نامگذاری موافق بودند و در خصوص جانمایی آن اختلاف نظر وجود داشت، معابر دیگری را پیشنهاد دادند که در نهایت پس از بحث، یک فوریت آن با عنوان نامگذاری بخشی از بزرگراه رسالت یا یکی از معابر اصلی شهر تهران به کمیسیون نامگذاری جهت بررسی واگذار شد.

منبع/ایسنا