پنج کلاه فکری

افراد زیادی در سراسر جهان وجود دارند که نمیدانند چگونه میتوان افکار مزاحم را از خود دور کرد.افکارهایی متفاوت و عجیب و غریب به سراغ هر انسانی میروند که هر کدام از آن ها با یکدیگر در رقابت هستند و میخواهند ذهن را تصرف کنند.افکاری همانند وضعیت سلامت،وضعیت امنیت،وضعیت مالی و وضعیت روابطی از جمله افکاری هستند که ذهن را مشغول میکنند.

افکاری که یکی پس از دیگری و معمولا در شرایط نامطلوب زندگی، ما را احاطه می‌کنند و آینده‌ای پر از فجایع را پیش چشم ما تصویر می‌کنند. آن‌ها ما در وضعیتی قرار می‌دهند که انگار هیچ کنترلی بر اعمال و رفتارها و سرنوشتمان نداریم.

افکار این چنینی این قدرت را دارند که افراد را ساعت‌ها در رختخواب بیدار نگه دارند و صبح‌هنگام آن‌ها را خسته و تحریک‌شده راهی محیط کار کنند. حتی می‌توانند وضعیت دستگاه هاضمه یا سیستم ایمنی بدن ما را دچار دردسر کنند. یکی از روش‌هایی که در این زمینه وجود دارد و می‌تواند کارگشا باشد، تکنیک «پنج کلاه فکری» نام دارد:

نام ۵ شی‌ء را نام ببرید که در پیرامون شما وجود دارد.

چهار چیز را نام ببرید که آن‌ها را احساس می‌کنید؛ برای نمونه پایتان زمین را حس می‌کند یا پشتتان صندلی را و مانند آن.

مرحله بعدی نام بردن سه مورد از صداهایی است که هم اکنون در حال شنیدن آن‌ها هستید.

مرحله بعدی نام دو مورد از بوهایی است که در همین زمان به مشامتان می‌رسد.

در نهایت یک مورد خوشایند درباره خودتان بگویید.

این تمرین را صرفا برای رفع تکلیف انجام ندهید بلکه برای انجام آن بسیار دقیق باشید و آن را مانند یک کارآگاه انجام دهید. آخرین تحقیقات حاکی از آن است که این روش، نه‌تنها می‌تواند فرد را به سرعت از گرداب افکار مزاحم خلاص کند بلکه می‌تواند ارتباطات عصبی مغز را که مسئول اضطراب و افسردگی هستند، تضعیف سازد.

منبع : شفا آنلاین