پژوهشگران موفق به توليد نانوداروهايي شده‌اند كه مي‌توانند سلول‌هاي سرطاني پوست و سينه را نابود كنند.

اين دارو حاوي نانوذراتي پنج هزار بار كوچكتر از يك تار موي انسان هستند كه تركيب ضد سرطاني را با خود حمل مي‌كنند و مي‌توانند سلول‌هاي سرطاني را در سرطان‌هاي ملانوم و سينه مقاوم به دارو كه در محيط‌هاي كشت آزمايشگاهي پرورش يافته‌اند، نابود كنند.

محققان در گزارشي كه در مجله ساينس در اين زمينه منتشر شده است، خاطر نشان كرد: اين كشف مي‌تواند منجر به توليد نسل جديدي از داروهاي ضد سرطان شود كه هم بي خطرتر و هم مؤثرتر از داروهاي متداول شيمي درماني هستند.

مارك كستر، جيمز اداير و دستياران آنها در مركز پزشكي هرشي و دانشگاه پارك اظهار داشتند كه نانوذرات خاص نتايج اميدوار كننده اي را در زمينه‌ تحويل دارو به عنوان وسايل نقليه انتقال داروها به بافتهاي آسيب ديده يا سرطاني نشان داده‌اند.

به گزارش ایسنا، اين دانشمند‌ان از توليد يك حلال بالقوه خبر دادند كه با توليد ذرات نانوتركيبي كلسيم فسفات همراه است.

اين ذرات نانويي حامل دارو مي‌توانند 95 درصد از سلولهاي سرطاني پوستي را در انسان نابود كنند و در درمان سرطان سينه مقاوم به دارو نيز بسيار مؤثرتر عمل مي‌كنند.