بیماری های غیر واگیر دار

بیماری هایی که قدرت سرایت به دیگران را ندارند و نمیتوانند به دیگران منتقل شوند را بیماری های غیر واگیر دار میگویند.سعید نمکی در سازمان بودجه و برنامه در قسمت امور اجتماعی فعالیت دارد و به گشترس مبتلا شدن مردم در ایران به بیماری های غیر واگیر دار اشاره کرده و گفته است که این نوع بیماری ها در مقایسه با بیماری های واگیر دار 10 برابر هزینه شان بیشتر است.

سعید نمکی با بیان اینکه آمار بسیار دقیق و جزئی از هزینه های درمانی بیماری های غیر واگیر دار که در کشور صرف می شود احصا نشده است، اظهار کرد:  آنچه مسلم است اینکه هزینه های بیماری های غیر واگیر پنج تا ۱۰ برابر هزینه های درمان بیماری های واگیردار است به طوریکه برای مثال برای هزینه شیمی درمانی یک نفر، معادل واکسیناسیون یک روستا هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه سیمای همه گیری بیماری ها در کشور از واگیر به غیر واگیر تغییر کرده است، افزود: همه گیری و گسترش رو به رشد بیماری های غیر واگیر زنگ خطر را برای نظام سلامت به صدا در آورده و در این باره نیازمند برنامه ریزی های زیر بنایی هستیم.

معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: خوشبختانه به رغم هزینه بر بودن درمان بیماری های غیر واگیر اما این دسته از بیماری ها از طریق تغییر سبک زندگی، ورزش و تغذیه مناسب قابل پیشگیری بوده و به همین دلیل برنامه های زیادی در این بحث در سراسر کشور در حال اجرا است.

نمکی در ادامه درباره اقدامات اساسی برنامه ریزی شده در طرح تحول نظام سلامت کشور برای پیشگیری از رشد گسترش بیماری های غیر واگیر توضیح داد: توسعه آموزش همگانی در راستای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و ادغام کنترل بیماری های غیر واگیر در نظام شبکه بهداشتی – درمانی از مهمترین اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته و به طور جدی در کشور دنبال می شود.

وی همچنین به سیاست های دولت در نظام سلامت در بحث درمان این بیماری ها اشاره کرد و گفت: سیاست دولت در نظام سلامت سیاست گذاری، توسعه درمان سرپایی، توسعه زیرساخت ها و نظارت بر درمان بوده و در بخش بستری، واسپاری به بخش خصوصی مد نظر است.

معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مقرون به صرفه ترین شیوه در بخش سلامت، تغییر سبک زندگی، تغذیه و توسعه درمان در بخش سرپایی است.

نمکی یادآور شد: اگر در بخش درمان سرپایی بتوانیم به سطحی از کنترل بیماری ها دست پیدا کنیم، بدون شک با کاهش چشمگیر هزینه های درمان در بخش بستری مواجه می شویم.

منبع : مهر نیوز