از مراحل مختلف تکامل کودکان چه میزان اطلاع دارید اطفال از دوره 6 تا 10 سال دچار چه تغییرات رفتاری و ذهنی می شوند تفکرات آن ها دستخوش چه دگرگونی هایی خواهد شد استقلال یافتن کودک چگونه مشاهده می شود می خواهیم به انواع نشانه های بالغ شدن در کودکان اشاره کنیم با ما همراه باشید .

کودکان در دوره ۶ تا ۱۰ سالگی نسبت به سال‌های قبل تمایل بیشتری به مستقل شدن پیدا می‌کنند و از نظر جسمی هم بیشتر به فعالیت می‌پردازند. آنان در این دوره بیشتر می‌خواهند که در کنار دوستان خودشان باشند و شیوه‌های پیچیده‌تری از فکر کردن را یاد می‌گیرند. پیشرفت در سیر تکامل این کودکان به‌صورت تدریجی اتفاق می‌افتد و عمدتا در این حوزه‌ها است: جسمانی، فکری، احساسی و اجتماعی. با این‌حال، ‌تغییرات سال به سالی که شما به‌عنوان پدر و مادر در فرزندتان مشاهده می‌کنید، می‌تواند واقعا چشمگیر و قابل توجه باشد. در فاصله ۶ تا ۱۰ سالگی، هماهنگی عضله‌ها و قوای بدنی کودکان سریعا تقویت می‌شود. بسیاری از کودکان در همین فاصله یاد می‌گیرند که چطور اشیا را پرتاب کنند یا چطور به توپ فوتبال ضربه بزنند. بعضی از آنان حتی می‌توانند در فعالیت‌های پیچیده‌تر مانند بسکتبال نیز مهارت خاصی کسب کنند. کودکان در فاصله ۶ تا ۱۰ سالگی بالغ‌تر می‌شوند و شیوه‌های منطقی فکر کردن نیز در آنان تکامل می‌یابد. آنان به‌تدریج می‌توانند جنبه‌های مختلف و زوایای مشکلات یا موقعیت‌ها را بررسی کنند. این تغییر واقعا اهمیت خاصی دارد، چون مرحله تفکر ساده‌انگارانه که مربوط به دوران پیش از ۶ سالگی است، کم‌کم به پایان می‌رسد.

سلامتیسم