سرطان سینه

دانه سویا میتواند بعنوان غذا برای چند میلیون نفر باشد و نقش مهمی را سویا در تهیه مواد شیمیایی ایفا میکند.یکی از روغن های مهم روغنی است که از دانه های سویا استخراج میشود.سویا برای پروتئین گیاهی منبعی عالی میباشد و مصرف آن فواید متعدد و مختلفی دارد.آیا مصرف سویا در درمان سرطان سینه تاثیرگذار است؟

خوردن سویا می تواند بر درمان سرطان سینه تاثیر گذارد.

سویا منبع غنی پروتئین گیاهی است، اما بسیاری از افراد در مورد نحوه تاثیر محصولات سویا بر هورمون های بدن از جمله استروژن یا نحوه تداخل آن با سایر مواد نظیر داروها آگاهی ندارند.

در مطالعه جدید محققان مرکز پزشکی دانشگاه جرج تاون به بررسی تاثیرات مثبت و منفی احتمالی مصرف سویا بر درمان متداول سرطان سینه پرداختند. محققان در این تحقیق بر یک ماده سویا موسوم به «جنستئین» و تاثیر آن بر سرطان سینه، بخصوص در مورد افراد درمان شده با داروی تاموکسیفن پرداختند.

در این مطالعه تیم تحقیق به بررسی مدل های پیشرفته سرطان سینه در موش ها پرداخت. آنها دریافتند با مصرف سویا تاثیر داروی تاموکسیفن بهبود یافت و احتمال عود مجدد سرطان سینه کمتر بود.

همچنین نتایج مطالعه نشان داد مصرف بلندمدت و مداوم جنستئین قبل از ابتلا به سرطان سینه موجب بهبود ایمنی کلی بدن در مقابل سرطان می شود

منبع : مهر نیوز