یکی از کشورهای زلزله خیز که روی خط گسل زلزله نیز واقع شده است کشور ایتالیا و به ویژه بخش های مرکزی این کشور است که بر اساس آمار سازمان مقابله با بلایای طبیعی ایتالیا سال گذشته بیش از 23 میلیارد خسارت ناشی از زلزله ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا از سازمان مقابله با بلایای طبیعی، زمین لرزه هایی که از روز 24 اگوست سال گذشته میلادی ایتالیای مرکزی را به شدت لرزانده و پس لرزه های آن همچنان ادامه دارد؛ تاکنون بیش از 23 میلیارد یورو به این مناطق خسارت وارد کرده است.
این رقم شامل کلیه خسارات وارد بر زیر ساختها و هزینه های مربوط به مقابله با آن می شود. پرونده کامل تخمین خسارات و هزینه های مربوط به زمین لرزه در استان های مرکزی ‘اومبریا’، ‘مارکه’، ‘لاتزیو’ و ‘ابروتزو’ توسط این سازمان برای فعال کردن صندوق همبستگی اتحادیه اروپا به بروکسل ارسال شد.
از رقم اعلام شده، حدود 13 میلیارد یورو مربوط به خسارت وارده به ساختمان های خصوصی و بیش از یک میلیارد یورو به ساختمان های دولتی می شود. این تخمین شامل خسارات مستقیم به بخش خصوصی و دولتی مانند ساختمان ها، ساختارها، محصولات، صنایع، شرکت ها، میراث فرهنگی، شبکه توزیع انرژی، گاز و آب و هزینه هایی که دولت برای مقابله با این حادثه متقبل شد از جمله بازگرداندن عملکرد زیربنایی و تاسیسات در بخش های انرژی و آب، ضایعات، ارتباطات، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ایجاد واحد های مسکونی موقت، سرویس امداد، امن کردن ساختارها و حفظ میراث فرهنگی و ترمیم مناطق تخریب شده می شود.
موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا در اوایل بهمن ماه در گزارشی اعلام کرد که از روز 24 اگوست گذشته، طی پنج ماه در پی زمین لرزه شدیدی که تابستان گذشته حدود 300 قربانی گرفت، 47 هزار پس لرزه مناطق مرکزی این کشور را لرزانده است.
کارشناسان پیشتر نیز در پی زمین لرزه های فصل تابستان با به صدا درآوردن زنگ خطر، هشدار دادند که زلزله ای بسیار مخرب با قدرتی 30 برابر بیشتر از آنچه تاکنون بوقوع پیوست در انتظار این کشور است. ‘انتونیو پی یرسانتی’ زلزله شناس موسسه ملی ژئوفیزیک ایتالیا در پی زمین لرزه شدیدی که در ماه اگوست گذشته شهر مرکزی اماتریچه را ویران کرد و حدود 300 قربانی گرفت، هشدار داد که زمین شناسان در انتظار وقوع زلزله های دیگری هستند که انرژی آنها 30 برابر بیشتر از آنچه دو ماه پیش رخ داده هستند. البته نمی توان زمان و مکان وقوع این زمین لرزه را پیش بینی کرد ولی یقینا اتفاق خواهد افتاد.
ایتالیا کشوری لرزه خیز است و در گذشته نیز زمین لرزه های شدیدی باعث ایجاد فاجعه در این کشور شد. زمین لرزه های اخیر اغلب در مرکز ایتالیا بوقوع پیوسته است.

منبع/ایرنا