آیا جزو افرادی هستید که با بر حالی و بی رمقی و بدخلقی از خواب بیدار می شوند ؟برای پیشگیری از این امر راهنمایی های موثری داریم با کمی تغییر در سبک زندگی و محیط اطرافتان می توانید این حالت را برطرف کنید برخی عوامل از جمله محل خواب ،نور اتاق ،کارهای روزمره در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند .

 اگر شما یا همسرتان خسته و بدخلق از خواب بیدار می‌شوید، باید تغییراتی را در محیط خواب و ساعت خوابیدنتان ایجاد کنید.

به نقل از مدیسن نت، بنیاد ملی خواب پیشنهاد می‌کند:
•    اگر خروپف می‌کنید، جهت خوابیدن خود را عوض کنید. اگر این جابجایی مؤثر نبود با پزشک در مورد شرایطی مانند آپنه خواب مشورت کنید.
•    از تشکی استفاده کنید که فنری نباشد. در این حالت اگر نیمه شب، شما یا همسرتان در خواب غلتیدید و تکان خوردید، سمت دیگر تکان نمی‌خورد و ثابت می‌ماند.
•    اتاق خواب خود را مرتب نگه دارید. هر کدام از شما موظف است قبل از خواب، اتاق خواب را مرتب کند.
•    کار، کامپیوتر و تلفن همراه خود را وارد اتاق خواب نکنید.

سلامانه