ارگاسم

Orgasm یا به زبان فارسی ارگاسم،از واژه Orgasmos که یونانی هست آمده است و معنای آن هیجان مشتق است.در اصطلاحاتی که پزشکان استفاده میکنند،ارگاسم به این منظور استفاده میشود:زمانی که منی در حال خروج با ترشحات است هیجان جنسی ناگهان افزایش می یابد و حسی بسیار قوی در فرد بوجود می آید که آن را ارگاسم میگویند.

در مردان، ارگاسم معمولا نتیجه ی تحریک جنسی فیزیکی آلت تناسلی است که معمولا با انزال همراه است. باوجوداین، ارگاسم در زنان متفاوت است چون تحریک معمولا بر کلیتوریس متمرکز است.

کنترل واقعی ارگاسم در دستگاه عصبی مرکزی اتفاق می‌افتد، ازاین‌رو درک چندان زیادی از مکانیسم واقعی و اهداف تکاملی ارگاسم وجود ندارد.

توانایی رسیدن به ارگاسم و شدت آن در مردان و زنان بسیار متفاوت است. کنترل واقعی ارگاسم در دستگاه عصبی مرکزی اتفاق می افتد، از این رو درک چندان زیادی از مکانیسم واقعی و اهداف تکاملی ارگاسم وجود ندارد. در سال های اخیر، تلاش فراوان و تحقیقات زیادی هم با هدف درک و روشن سازی راز واقعی ارگاسم در جریان بوده است. آمارها نشان می دهد ۷۰-۸۰ درصد زنان می توانند با دستکاری مستقیم بخشی از کلیتوریس به ارگاسم برسند و کلینیک مایو نشان داده است که شدت ارگاسم می تواند در بین زنان متفاوت باشد؛ یعنی فراوانی ارگاسم ها و میزان تحریک لازم برای آغاز آن می تواند به طور قابل توجهی بین افراد متفاوت باشد. از لحاظ آناتومی، کلیتوریس بیش از هشت هزار پایانه عصبی حسی دارد که به تجربه اوج جنسی نهایی کمک می کند. همچنین جالب توجه است که هر چند تعداد پایانه های عصبی در کلاهک آلت تناسلی مردان یکسان است، واکنش آن به تحریک فیزیکی بسیار متفاوت است.

همچنین، شواهدی هم به میان آمده است که لب های فرج و واژن نقش مهمی در ارگاسم های زنان دارند. مطالعات اخیر نشان داده است که لب کوچک و مجرای ادرار به طور خاصی حساس هستند، از این رو بخشی از رسیدن به نتیجه رضایت بخش باید این دو اندام را هم شامل شود. به علاوه، پیشینه علمی این واقعیت را تایید می کند که ۲۵ درصد زنان دشواری هایی را در رسیدن به ارگاسم گزارش کرده اند و اینکه ۱۰ درصد زنان اصلا ارگاسمی نداشته اند. این وضعیت «فقدان ارگاسم در زنان» نامیده می شود.
در مطالعه سال ۱۹۹۴، محققان دریافتند که ۷۴ درصد مردان و ۲۹ درصد زنان گزارش کردند که قادر بودند با همسران شان به ارگاسم برسند. بسیاری از زنان گفته اند که راضی کننده ترین تجربه های جنسی شان شامل در ارتباط نزدیک با همسر شان بودن و عشق همسرشان به آنها و نه بر اساس رسیدن به ارگاسم جنسی بوده است. سلامت جنسی زنان هیچوقت به سادگی قابل درک نیست و هرگز نباید ارگاسم را تنها دستاورد رابطه جنسی درنظر گرفت. وقتی همسرتان آماده صحبت در مورد هر نوع کاستی است، این اولین گام در راه رابطه ای رضایت بخش است که حتی ممکن است منجر به فرجام هایی خوش در آینده شود.
منبع : نی نی بان