با نرم افزار جدید IBM آشنا شویم

IBM با همکاری دانشگاه انتونیو در حال ارتقا یک نرم افزار مانیتورینگ میباشد که قادر است وضعیت دقیق نوزادان نارس را مشاهده و بیشبینی کند. مشاهده نوزادان نارس به عنوان یک گروه بیمار اهمیت زیادی دارد.خصوصا در مواردی که زندگی انها در معرض تهدید قرار می گیرد.مانند عفونت که می توان در ۲۴ ساعت با مشاهده تغییرات فیزیولوژیکی به ان پی برد.  


نوع اطلاعاتی که از این تحقیق حاصل می شود امروزه در دسترس نمی باشد.در حال حاضر معاینات نوزادان نارس که توسط پزشکان صورت میگیرد بر اساس اطلاعاتی  است  که بر روی کاغذ ثبت می شوند.این یادداشت ها شامل معاینات و نتایج ازمایشهایی است که توسط تیم پزشکی انجام میگیرد.
دکتر مک گرگور استاد دانشگاه انتونیو و رئیس موسسه تحقیقاتی هلت اینفورمیشن میگوید: ( از طریق میزان کم مرگ ومیر و بیماری ها و کاهش هزینه های بهداشتی وبا تلفیق تکنولوزی و تحقیق میتوانیم جزئیات منظم و بیشتری را از وضعیت بیمار جمع اوری کرده و ان ها را به صورت انلاین بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.هم چنین میتوان با سرعت بالایی علائم بیماری را پیشبینی کرد.)
زمانی که این پروژه به پایان برسد، این نرم افزار قادر خواهد بود تا در هر ثانیه ۵۱۲ قسمت از اطلاعات بدست آمده از بعضی دستگاه های پزشکی را پردازش کند.محققان UOITدر صددند تا با آزمایش و ارتقاع توانایی های نرم افزار قدرت تحلیل و آنالیز این اطلاعات بیشمار را در یک زمان مشخص ایجاد کنند.
در  ابتدا محققان از تجهیزات پزشکی ان آی سی یو (NICU) برای آزمایش این نرم افزار استفاده خواهند کرد. همچنین در این آزمایش از یک بیمار شبیه سازی شده که تمام اطلاعات مورد نظر را دارد استفاده می شود.
سپس این آزمایش با استفاده از اطلاعات شناخته شده یک بیمار واقعی انجام شده و این اطلاعات از پیش شناخته شده به گونه ای ضبط خواهد شد که محققان را قادر میسازد تا بعضی از متغییرها را تغییر داده و آن را دوباره اجرا کرده و برای شبیه سازی های بیشتری مورد استفاده قرار دهند.