دستگاه تست قند خون بدون نیاز به گرفتن خون

با دستگاه تست قند خون بدون نیاز به گرفتن خون آشنا شوید.  دستگاه‌های خانگی اندازه‌گیری گلوکز یا قند خون ، به بیماران مبتلا به دیابت کمک می‌کنند که بطور منظم در جریان سطح گلوکز خون خود قرار گیرند. اما اندازه‌گیری گلوکز خون چه در آزمایشگاه انجام شود و چه در منزل به یاری دستگاههای پرتابل ، این عیب را دارد که باید مقداری خون از بیمار گرفته شود و همین موضوع به خصوص برای دیابتیها می‌تواند آزاردهنده باشد. یک شرکت غربی ، یک گلوکومتر غیرتهاجمی ساخته است که با کمک سه فن‌آوری مستقل ، می‌تواند بدون نیاز به گرفتن نمونه خون ، گلوکز خون بیماران را با دقت بالایی ، تعیین کند. 

دستگاه‌های خانگی اندازه‌گیری گلوکز یا قند خون ، به بیماران مبتلا به دیابت کمک می‌کنند که بطور منظم در جریان سطح گلوکز خون خود قرار گیرند. اما اندازه‌گیری گلوکز خون چه در آزمایشگاه انجام شود و چه در منزل به یاری دستگاههای پرتابل ، این عیب را دارد که باید مقداری خون از بیمار گرفته شود و همین موضوع به خصوص برای دیابتیها می‌تواند آزاردهنده باشد. یک شرکت غربی ، یک گلوکومتر غیرتهاجمی ساخته است که با کمک سه فن‌آوری مستقل ، می‌تواند بدون نیاز به گرفتن نمونه خون ، گلوکز خون بیماران را با دقت بالایی ، تعیین کند.