t7a1466vjsgc63jukg
پژوهشهای جدید تعیین کرده است که در خانمهایی که  شیر کم چرب زیاد استفاده می شود سبب ساییدگی زانو با تاخیر روبرو میشود. ارزیابی این پژوهشها در مجله Arthritis Care & Research منتشر شده است.

آرتروز و ساییدگی زانو یک مشکل شایع در سنین متوسط و بالا است و میتواند موجب درد و محدودیت حرکتی در این مفصل شود. این بیماری در زنان بیشتر دیده میشود و چاقی، آسیب های مفصلی و ضربات وارده به مفصل در اثر زیاده روی در بعضی ورزش ها هم میتوانند شیوع آن را بیشتر کنند.

در مطالعات ذکر شده تعداد 2148 نفر شامل 888 مرد و 1260 زن که مبتلا به ساییدگی مفصل زانو بودند به مدت 48 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. در این افراد فاصله مفصلی زانو به توسط رادیوگرافی های متعدد پیگیری شده و بدین وسیله پیشرفت ساییدگی اندازه گیری میشد.

مطالعات نشان داد که در زنان هرچه مصرف شیر بیشتر بود پیشرفت آرتروز و ساییدگی هم کندتر میشد. این تاثیر در مردان دیده نشد. طبق این مطالعات مصرف ماست تاثیری در پیشگیری از پیشرفت ساییدگی زانو نداشت.

منبع-http://iranorthoped.ir/