دکترسلام: محققان انگليسي اعلام کردند، قرص هاي فاقد نيکوتين مي تواند ترک سيگار را براي افراد سيگاري آسانتر کند.

به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته محققان دانشگاه آکسفورد ماده موثر وارنيکلين موجود در اين قرص ها سطح موفقيت ترک سيگار را در افراد 3 برابر افزايش مي دهد.
بنابراين گزارش، محققان براي يافتن اين موضوع شش تحقيق بر روي 5000 نفر انجام دادند.
براساس اين گزارش، وارنيکلين با اعتياد و عوارض وابسگي بدن به نيکوتين مقابله مي کند.