در ایام قدیم تنبیه فیزیکی بسیار مرسوم بود و در مدارس و خانه فرزندان به علت عدم انجام وظیفه با تنبیه سخت بدنی مواجه می شدند اما در این سال ها تنبیه فیزیکی در مدارس و در خانه ها منسوخ شده و کمتر کسی دست به برخورد خشن با فرزندان می کند.هنگامی که معلم یک پسر ۱۰ ساله در چین، پدر او را احضار و به خاطر انجام ندادن تکالیف پسرش او را مواخذه کرد، پدر بعد از خروج از مدرسه به روشی بسیار خشن و عجیب فرزند خود را تنبیه کرد.
این مرد که یک میوه فروش است، درست جلوی درب فروشگاه میوه فروشی خود پسر ۱۰ ساله اش را جلوی چشمان همه به صلیب دست ساز خود کشید و روی جعبه های پلاستیکی میوه نشاند، تا درس عبرتی برای او باشد و دیگر در انجام تکالیف خود کوتاهی نکند، اما چند روز بعد که این تصویر منتشر شده از فرزندش را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گوناگون مشاهده کرد، بسیار از دست همسایه‌های خود عصبانی شد که چرا بدون اجازه از این صحنه عکس گرفته و آن را پخش کرده اند.

منبع/باشگاه خبرنگاران