آفت دهان، که چیزی شبیه به تاول های کوچک و بزرگ است که رنگ سفیدی دارد و اغلب سوزش چندانی ندارد ولی هنگام خوردن غذا، سوزش پیدا می کند. بعضی آفت دهان و تبخال را یکی می دانند که این درست نیست. با دکتر سلام و گفتگو با متخصص حلق و بینی همراه باشید.

رضا جعفری گفت: آفت‌ دهان‌ از زخم‌ های‌ رایجی است که بسیاری از افراد در طول سال های زندگی خود بارها با آن درگیر شده اند. وی افزود: افراد باید توجه داشته باشند که آفت‌ دهان‌ با تب ‌خال متفاوت است و رواج آن در میان زنان بیش از مردان است.

این متخصص گوش، حلق و بینی با اشاره به مشخصات یک آفت دهانی اظهارکرد: آفت زخمی کوچک اما بسیار دردناک است که در یک‌ غشای‌ خاکستری‌ پوشیده‌ شده و حاشیه‌ آن در یک هاله‌ قرمز رنگ احاطه‌ شده‌ است‌.

جعفری در خصوص علل‌ بروز آفت‌ دهانی تصریح کرد: عواملی از جمله ناراحتی‌، اضطراب، استرس‌ عاطفی‌ یا جسمانی‌ و عصبی شدن افراد از جمله رایج ترین دلایل بروز آفت دهانی است.

وی با ارائه توصیه ای به شهروندان برای دچار نشدن به آفت دهانی خاطرنشان کرد: افراد برای جلوگیری از آفت دهانی، باید از تماس‌ نزدیک با افراد دچار عفونت‌ خودداری‌ کنند ضمن اینکه از خوردن برخی مرکبات ترش و میوه های اسید دار که باعث تحریک دهان می شود، خودداری کنند.

میزان آنلاین