سلفی

در کشور ما یعنی کشور ایران اگر رفتاری یا چیز جدیدی همگانی شود و در واقع مد شدن آن را مشاهده کنیم دیگر به معنای واقعی باید حسرت بخوریم.سلفی گرفتن هم مدت هاست که بر روی کار آمده و طرفداران زیادی دارد اما چه بسا که درست استفاده کردن از آن را بلد نیستیم و فقط به فکر خودنمایی در مکان های مختلف میباشیم.

شهروندی بر اثر تصادف در خون خود غوطه‌ور است. خودروی یک همشهری در آتش میسوزد؛ سیل هرچه بر سر راه خود بوده میبرد؛ خانه‌ای اسیر شعله‌های سرکش آتش گردیده و… انسانیت همدردی و همدلی می‌طلبد اما شوربختانه تعدادی از همشهریان بجای تعاون ویاری مشغول گرفتن عکسهای سلفی هستند و منتظر لحظه‌ای فرصت تا هنر خود را در اینستا و امثال آنها بنمایش گذارد.
بدتر از آن شبکه ای لوس و معلوم الحال مثل من و تو برای پر کردن برنامه‌های خود از تماشاگرانش می‌خواهد تا از مناظر تلخ و زشت شهر خود عکس و فیلم گرفته و برای نمایش ارسال کنند.
مدیران و مجریان این شبکه یا لندن را بلد نیستند و از مصیبت‌ها و آسیب‌های موجود در آن بی خبرند و یا قصه کبک و برف است. وگرنه بی‌خانمان‌های ساکن متروها در شب‌های سرد و یخزده لندن یا معتادین و الکلی‌های آواره درخیابان‌ها که سلب آرامش می‌کنند و روسپیان و…. وضعی به مراتب مصیبت بار تر از جامعه ما دارند. البته این اوضاع تلخ اروپا و لندن نباید ما را از حال و روز بی خانمان‌ها ویا مشکلات اجتماعی غافل کند اماخبرنگاران رایگان که به عنوان کارگران بی مزد اینگونه مراکز مشغولند؛باید بدانند مشگلات ما موضوع خانوادگی که حتی همسایه نباید آن را به سخره بگیرد.
سلفی گیران که دچار کمبود ویتامین(دیده شدن) هستند باید خود را بجای سوژه‌های سلفی قرار دهند وقضاوت کنند.خطرات جانی و مالی ناشی از برخی ژست‌های سلفی ممکن است به قیمت جان افراد تمام شود و درنهایت 6تقلید‌های بی‌اساس و منطق فقط ابزاری برای نشان دادن سطحی نگری است و بس.

مجید ابهری

منبع : مردم سالاری