راه اندازی مراکز سرطان در کشور با هدف ارائه خدمات متنوع به بیمارهای سرطانی و درمان این بیماران با کوشش وزارت بهداشت در حال انجام است،با اعلام رییس اداره سرطان وزارت بهداشت به زودی طراحی و راه اندازی این مراکز در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

دکتر علی مطلق در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص وضعیت راه‌اندازی مراکز جامع سرطان توسط وزارت بهداشت گفت: تیپ اول این مراکز، مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگری هستند که بیش از 100 مورد آن در حال ساخت است و حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. تیپ 2 نیز مربوط به درمان و تیپ 3 مراکز جامع سرطان هستند که طراحی و جانمایی آنها نیز در شهرها انجام شده است و در مراحل عقد قرارداد ساخت قرار دارند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه نیاز است، به همین دلیل به همکاری بخش غیردولتی نیاز داریم. این کار نیز از طریق فراخوان سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی انجام شده‌است و امیدواریم طی دو تا سه سال آینده در چرخه ارائه خدمات قرار گیرند.

وی ادامه داد: گسترش برنامه غربالگری سرطان تنها به مرکز احتیاج ندارد، بلکه برنامه‌ای جامع نیاز دارد که آن را در سطح وزارت بهداشت آغاز کرده‌ایم. به این ترتیب در شبکه بهداشتی و نظام مراقبت‌های اولیه، ابتدا افراد مشکوک به سرطان شناسایی و بعد به این مراکز ارجاع داده می‌شوند تا  اقدامات تشخیص قطعی انجام شود.

مطلق، لازمه اجرای درست این برنامه را ارائه خدمات به صورت ساختارمند عنوان کرد و گفت: باید تمهیدات زیادی اندیشیده شود تا ارائه خدمات با دستورالعمل‌های مشخص و نیروی متخصص آموزش دیده، ارائه شود. در اختیار داشتن این مراکز نقطه عطفی است که خدمات تشخیص زودهنگام سرطان در نظام ارائه خدمات بهداشتی – درمانی قرار گیرند.

به گفته رییس اداره سرطان وزارت بهداشت، در مراکز تیپ 2، خدمات رادیوتراپی، شیمی درمانی و گاهی جراحی انجام  می‌شود. در مراکز  تیپ 3 نیز خدمات پیچیده‌تر درمانی مانند خدمات تشخیصی از جمله MRI و سی تی اسکن ارائه خواهد شد.

منبع/ایسنا