مزایای کتاب خوانی به صورت گروهی چیست این امر چه تاثیراتی بر بدن افراد میگذارد آیا میدانید انواع دردهای مزمن جسمی با کمک کتابخوانی قابل درمان خواهندبود؟کتاب‌خواهی گروهی مزایای زیادی برای خوانندگان در بر دارو قادر خواهد بود احساسات مثبت را جایگزین احساسات منفی برای افراد کند.

میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از دردهای مزمن رنج می‌برند و این مشکل می‌تواند فعالیت‌های روزانه آنان را شدیدا مختل کند. با این‌حال، ‌یکی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که برای مقابله با این مشکل باید از کتاب‌خوانی گروهی به‌عنوان یک استراتژی درمانی جدید کمک بگیریم. گزارشی از این مطالعه در Medical Humanities منتشر شده است. منظور محققان از کتاب‌خوانی گروهی، تجربه خواندن تعاملی با تعدادی از افراد دیگر است که با خواندن داستان‌های کوتاه، شعر و گونه‌های ادبی دیگر با صدای بلند همراه باشد. به‌گفته محققان دانشگاه لیورپول، کمک گرفتن از ادبیات می‌تواند خاطرات ویژه و جذابی را از دوره‌های گذشته زندگی در ذهن افراد زنده کند و از همین طریق حتی تاثیر بیشتری نسبت به رفتاردرمانی شناختی در تسکین دردهای مزمن داشته باشد. درحالی که رفتاردرمانی شناختی به بیماران کمک می‌کند تا از روش‌های سازمان‌یافته برای «مدیریت» احساسات خودشان استفاده کنند، کتاب‌خوانی گروهی شرایطی را برای آنان فراهم می‌سازد تا بتوانند احساسات مثبت را جایگزین احساس درد کنند. محققان معتقدند که تداوم کتاب‌خواهی گروهی به مدت ۲ روز متوالی، شدت درد را کاهش می‌دهد و خلق‌وخوی افراد را به وضعیت بهتری می‌رساند.

سلامتیسم