کشور ایران با اتکا به تلاش و پشتکار جوانان باهوش و با استعداد خود توانست در بررسی صورت گرفته تارنمای استنادی علوم جهان اسلام رتبه نخست رشد کمیت تولید علم را در میان 25 کشور برتر این حوزه کسب نماید که این مقام نشان دهنده رشد علمی در کشور است.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بررسی رشد کمیت تولید علم ۲۵ کشور برتر تولید کننده علم نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران بیشترین رشد کمیت تولید علم در دنیا را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: بررسی رشد کمیت تولید علم ۲۵ کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را براساس پایگاه استنادی وب آو ساینس (ISI) تولید می کنند نشان می دهد که کمیت تولید علم کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۲ درصد رشد کرده است.

دهقانی گفت: بررسی رشد کمیت تولید علم در این ۲۵ کشور در دوره مشابه نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران بیشترین رشد کمیت تولید علم را در بین برترین کشورهای تولید کننده علم در دنیا کسب کرده است.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب با وجود اینکه هنوز کمیت تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی کامل نشده است، اما در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی نزدیک به ۱۲ درصد مدارک ثبت شده در این پایگاه بین المللی بیشتر بوده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در سال ۲۰۱۵ میلادی از جمهوری اسلامی ایران ۳۷ هزار و ۹۷۵ مدرک در پایگاه ISI ثبت شده و این میزان در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۴۲ هزار و ۵۰۳ مورد رسیده است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۶ میلادی کمیت تولید علم دنیا به ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۵ مدرک رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی باید گفت که کمیت تولید علم در سال ۲۰۱۶ میلادی هنوز به صورت کامل ثبت نشده است. در سال ۲۰۱۵ تعداد ۲ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۵۲۶ مدرک در پایگاه ISI ثبت شده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: مقایسه کل کمیت تولید علم دنیا در این دو سال نشان می دهد اگر کمیت تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی به میزان ۴ درصد افزایش یابد به حد کمیت ثبت شده در سال ۲۰۱۵ میلادی خواهیم رسید، با این وجود کمیت تولید علم کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی از یک رشد ۱۲ درصد برخوردار شده است.

وی گفت: هر چند رشد کمیت تولید علم یکی از شاخص های با اهمیت برای توسعه علمی کشور محسوب می شود، اما هدایت علم به سمت رفع نیازهای کشور مهمترین دغدغه فعلی کشور است. مرجعیت علم بین الملل اولین بند از سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تاکید کرد: کسب مرجعیت علم بین الملل با تکیه صرف بر افزایش کمیت تولید علم حاصل نمی شود. در این سند بر سایر جنبه های تولید علم از جمله اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی، دیپلماسی علمی و همچنین کسب مرجعیت علمی نیز تاکید شده است.

منبع/مهر