افزایش آلاینده های آلوده کننده هوا در سراسر جهان باعث نگرانی بسیاری از مردم شده است به همین دلیل کشورهای مختلف راهکارهای متنوعی را برای کاهش آلودگی هوا برنامه ریزی می کنند و به صورت اجرایی در شهرها اجرا می نمایند. اسپانیایی ها در یک اقدام جالب تصمیم گرفته اند تا با کاشت پوشش گیاهی بر روی سقف اتوبوس ها در راستای کاهش آلایندگی در محیط شهری تلاش کنند!

منبع/آخرین خبر