تحقيقات نشان مي‌دهد: مصرف كلم بروكلي و كلم پيچ براي مقابله با سرطان پوست مفيد است.
‌در پژوهش جديدي كه روي موشهاي آزمايشگاهي انجام گرفته معلوم شد؛ در سبزيجات سبزرنگ مانند كلم پيچ و بروكلي تركيباتي وجود دارد كه مي‌توانند دارويي بالقوه براي مقابله با سرطان ملانوم باشند. ملانوم نوعي سرطان پوست است. اين مطالعات حاكيست؛ وقتي اين مواد با سلنيوم تركيب شوند، ماده‌اي كه حاصل مي‌شود مي‌تواند به شيوه‌اي بي خطرتر و موثرتر از روشهاي متداول، تومورهاي پوستي را مورد هدف قرار داده و نابود سازد.

به گزارش ایسنا، دكتر گاوين روبرت سان، استاديار فارماكولوژي، ‌پاتولوژي و درماتولوژي در دانشكده پزشكي پن استيت در اين باره اظهار داشت: در حال حاضر هيچ داروي مشخصي وجود ندارد كه پروتئين‌هاي مولد سرطان ملانوم را مورد حمله قرار دهد.
وي افزود: ما در تحقيقات خود داروهايي را از اين تركيبات طبيعي موجود در سبزيجات فوق توليد كرده‌ايم كه مي‌توانند 50 تا 60 درصد در دوزهاي بسيار پايين مانع از رشد تومورهاي سرطاني در موشهاي آزمايشگاهي شوند.

روبرت سان و دستياران وي پيش از اين در مطالعات خود نشان داده بودند كه مقابله با پروتئين AKT3‌يك شيوه درماني بالقوه براي توقف رشد ملانوم است. پس از اين كشف، دكتر سان و دستياران وي تصميم گرفتند كه داروي مقابله با AKT3 را پيدا كنند. آنها در طول بررسي‌هاي خود گروهي از تركيبات موسوم به ايزوتيوسيانات‌ها را شناسايي كردند.

اين تركيبات به طور طبيعي در سبزيجات سبزرنگ يافت مي‌شود كه به لحاظ داشتن خواص ضد سرطاني شناخته شده هستند. از آنجا كه تاثير تركيبات در اين سبزي‌ها به طور طبيعي پايين است محققان براي افزايش اثرگذاري مواد فوق به آنها سلنيوم اضافه كردند. با اين شيوه توان مقابله تركيبات گياهي كشف شده با پروتئين سرطاني افزايش پيدا كرد.