یوگا

ورزش های گوناگونی بر سطح کره زمین در تمامی جامع ها انجام میشود که هر کدام خاصیت خاص خود را دارند.یوگا یکی از ورزش هایی است که جسمی میباشد و در آن تمرکز و فکر کردن بسیار مهم است.یوگا را هندوها در شبه قارهٔ هند کشف کرده اند که البته در حال حاضر مشخص نیست دقیقاً چه کسی آن را بوجود آورده است.

یک مادربزرگ نودوهشت ساله در هند با انجام ورزش های یوگا و آموزش آن افرادی که علاقمند هستند زندگی متفاوتی را برای خود رقم زده است.

وی صد ها شاگرد در سنین مختلف را آموزش داده و همه روزه از ساعت های اولیه صبح از خواب رخواسته و به ورزش آموزش نوآموزان می پردازد.وی عقیده دارد که راز طول عمرش نیز همین است که بصورت مداوم یوگا کار کرده بدن خود را سلامت نگهداشته است.

منبع : ساعت 24