glucose urine

 

سوراخ کردن انگشت برای سنجش خون تبدیل به یک کابوس روزانه برای میلیونها فرد مبتلا به دیابت شده است ولی گلوکز در بقیه مایعات بدن نیز پیدا  شده و با ابزارهای مناسب قابل سنجش است.محققین انستیتو A*STAR  در سنگاپور موفق به ابداع تکنولوژی جدیدی برای اندازه گیری مقدار صحیح گلوکز موجود در ادرار شدند. در این روش تشخیص گلوکز از سایر قندهای موجود در ادرار امکان پذیر شده است.

در این تکنیک از یک لایه ی bimetallic   بروی ذرات کروی نانو (BMFON  ) برای افزایش سطح پراش رامان ( SERS) برای تشخیص اتصال قند به تری اسمیوم کربونیل استفاده شده است. در این روش در سنجش قندهای مختلف نمودارهای متفاوتی با ماکزیمم پیک های مختلف حاصل می شود که بزرگی هر قله ی نمودار با غلظت قند مورد نظر مرتبط است .

محققین با آزمایش این فن آوری بروی نمونه های ادراری توانستند مقدار 0.1  میلی مول گلوکز در لیتر را شناسایی کنند این دقت برای اهداف بالینی لازم است .

در روش جدید 3 مزیت کلیدی وجود دارد: اول اینکه حجم کمی نمونه ی ادرار لازم است دوم اینکه نیازی به تخلیص نمونه نیست و سوم اینکه گیرنده های قند در این آزمایش نیازی به کانژوگه شدن به نانو ذرات فعال SERS-  ندارند .

دکتر Olivoمی گوید : این فن آوری در نوع خود بی نظیر است زیرا ما با استفاده از یک پروب فلزی کربونیل توانستیم به ناحیه ی منظمی از طیف SERS  دست یابیم که سایر پروب های آلی قادر به انجام آن نیستند . با جفت سازی این پروب با آزمون SERS  ما می توانیم بطور بسیار تخصصی و با حساسیت بالا گلوکز را از سایر انواع قندها تشخیص دهیم. او می افزاید: فواید استفاده از این تکنولوژی سبب خواهد شد که این آزمایش به عنوان یک ابزار تشخیصی کلینیکی بکار برود.

منبع-http://diabetestma.org