مغز انسان مانند ابر رایانه ای عمل می کند که قادر است در کوتاه ترین زمان ممکن مسائل مختلف را بررسی و تجزیه تحلیل کند این نظریه دانشمندان بود که با طمالعه بر روی ساختاز مغز به آن پی برده بودند اما حال و با انجام ازمایش جدید مشخص شد مغز انسان 10 برابر فعال تر از پیش بینی گذشته دانشمندان فعالیت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه کالیفرنیا تحقیق جدیدی درباره اجزایی از عصب به نام «دندریت» انجام  داده اند. دندریت ها شاخه های اعصاب و در حقیقت «سوما» های (soma) بدن انسان را تشکیل می دهند.

سوماها نیز برای برقراری ارتباط با یکدیگر نبض های الکتریکی کوتاهی ارسال می کنند. دانشمندان معتقد بودند این نبض های کوتاه دندریت ها را فعال می کنند. اما تحقیق جدید خلاف این موضوع را ثابت کرد.

در همین راستا آنها چهار روز فعالیت دندریت ها در موش های آزمایشگاهی را بررسی کردند. محققان متوجه شده اند این بخش ها برخلاف تصورات منفعل نیستند بلکه در حیواناتی که تحرک دارند، دندریت ها از لحاظ الکتریکی فعال تر هستند و نبض هایی ۱۰ برابر بیشتر از حد پیش بینی شده به سوما ارسال می کنند. به عبارت دیگر قابلیت حسابرسی مغز ۱۰۰ برابر بیشتر از تصورات پیشین است.

چنین کشفی مسیر را برای توسعه و ساخت کامپیوترهای شبیه مغز هموار می کند.مایانک مهتا مولف ارشد این تحقیق می گوید: دندریت ها ۹۰ درصد بافت های عصبی را تشکیل می دهند. کشف این نکته دندریت ها از سوماها فعال تر هستند، درک ما را از طریق پردازش اطلاعات در مغز به طور کلی دگرگون می کند.

منبع/مهر