بدون شک جامعه ی پزشکی زحمت های بسیاری را برای افراد میکشند و در بسیاری از مواقع می توانند باعث خوشحالی و شادی خانواده ها شوند.در این میان پزشکان اطفال باید چند برابر سایر پزشکان حوصله داشته باشند.چرا که مراجعه کنندگان آن ها کودکانی هستند که هم به نوعی از دکتر می ترسند و هم از نظر روحی آسیب پذیرتر هستند. اما پزشک اطفالی که بر سر یکی از مراجعه‌کنندگان خود فریاد می‌زند چگونه می‌خواهد نوع صحیح تربیت با کودک را به والدین آموزش ‌دهد.

 یکی از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: بعد از ۹ سال تجربه مراجعه به متخصصان اطفال دیشب به یه مورد عجیبی برخورد کردم … تو مطب دکتر “ط” نشسته بودیم و پسرکوچولوی ۲ ساله من بی سر و صدا تحرک میکرد… دستگاه آب سرد کن براش جذاب بود و چند بار خودش برای اولین بار آب ریختن رو تجربه کرد بعدش صندلیای کوچولوی رنگی رو اتوبوسی ردیف کرد و وقتی هم به اتاق دکتر رفتیم براش ترازوی ایستاده عقربه ای جذاب بود و یکی دوبار روش رفت و البته اتاق تاریک کناری که گویا جانماز دکتر اونجا بود … چند لحظه ای نگذشته بود که دکتر گفت مشکل بچه ای که یک ماهه مدام سرماخورده و مریضه یه سرماخوردگی سادست و حل میشه و اون چیزی که حل نمیشه تربیت غلطه خلاصه برای یاد دادن روش درست دوتا عربده سر پسر کمتر از دو ساله من کشید و گفت چون جراحی سنگینی داشته مدام بهش باج دادین!
با فریاد ادامه داد که روی جانمازم حساسم چرا گذاشتی تو اتاق بره….
پسرک گریه میکرد و منم مات و مبهوت به دکتر نگاه میکردم … همون موقع تصویر تمام پزشکای خوب اطفالی که این سالها باهاشون برخورد داشتم رو جلوی چشمم مجسم میکردم…

منبع:صراط