افزایش یافتن سن ازدواج یکی از جدی ترین آسیب هایی است که در کمین جوامع است. با یک حساب سر انگشتی بین سن ازدواج والدین و جوانان امروزی درخواهیم یافت که هرسال و با ورود نسل های جدید سن ازدواج نسبت به نسل قبل افزایش می یابد و این امر پیامد های خطرناکی را برای سلامت جامعه در پی خواهد داشت. با دکتر سلام همراه باشید.

عوامل و راهبردهای کاهش ازدواج منوط به تغییر نگرش افراد به اهمیت ازدواج و رشد سبک و فرهنگ ساده زیستی اسلامی است، در بررسی عوامل کاهش سن ازدواج گفت و گویی با مریم قلعه نکی مشاور خانوداه به شرح زیر صورت گرفت.

 

عوامل افزایش سن ازدواج را چه می دانید؟

در افزایش سن ادواج عوامل مختلفی مانند عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بوده که از مهمترین عوامل اجتماعی  می توان به تغییرات و تحول خانواده، گسترش شهرنشینی و افزایش سطح تحصیلات افراد می توان اشاره کرد ، از عوامل فرهنگی افزایش سن ازدواج می توان آرمان گرایی رویایی و یا ناشی از چشم و هم چشمی و کم رنگ شدن معنویات در زندگی دانست  و همچنین هزینه بالای زندگی و خواسته های فراوان خانواده ها از مهریه، جهیزیه ، خرید برای عروس و غیره نیز از عوامل اقتصادی کاهش ازدواج است.

راهبرد مناسب کاهش سن ازدواج چیست؟

نگرش دینی در جوار رشد تفکرات ساده زیستی در دختران و پسران جوان اولین مرحله کاهش سن ازدواج است چون در این حالت فرهنگ دینی جایگزین فرهنگ مادی می شود و از سختی های مسیر ازدواج کاسته می شود ، در مرحله دوم باید ملاک انتخاب همسر را از ملاک های ظاهری مثل مدرک،ثروت و مقام به ملاک های مقبول رساند تا جوانان از ازدواج به هنگام محروم نشوند.

گسترش فرهنگ حجاب و دوری از اختلاط های مضر و فساد انگیز بین پسران و دخترها و انحصاری نمودن تمتعات جنسی به خانواده و ازدواج می گردد که از فساد و راوبط نامشروع می کاهد و سن ازدواج  را نیز می کاهد.

منبع: مرصاد نیوز