در یک اقدام تحسین بر انگیز یکی از مدارس آمریکا اقدام به ساخت حمام و در اختیار گذاشتن ماشین لباسشویی برای استفاده دانش آموزان بی خانمان و محروم کرد به گفته ی مدیران این مدرسه این کار برای افزایش عملکرد درسی این دانش آموزان انجام شده است.

به گزارش ایسنا، مسئولان این مدرسه درباره این اقدام خود می‌گویند: افراد بی‌خانمان واقعیت جامعه هستند و بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز این مدرسه دسترسی روزانه به حمام و ماشین لباسشویی ندارند.

مسئولان این مدرسه اقدام به خرید ماشین لباسشویی و ساخت حمام کرده‌اند تا دانش‌آموزان این امکان را داشته باشند قبل و بعد از مدرسه از این امکانات استفاده کنند.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، مسئولان این مدرسه در ایالت یوتا معتقدند: هر چه از این دانش‌آموزان بیشتر مراقبت شود عملکرد بهتری در کلاس درس خواهند داشت و می‌توانند با ادامه تحصیل به شغل مناسبی دست پیدا کنند.

منبع/ایسنا