برخی اوقات به دلیل نارسایی و یا اختلال در سیستم طبیعی بدن قسمتی از بدن رشد بیش از حد دارد یا قد افراد به صورت غیر متعارفی بلند می شود مثل دوقلوهای نارسی که رکورد بلند قدترین افراد را در بریتانیا دارند.به گزارش دیلی میل، این زوج به خاطر قد بلندشان در بریتانیا شهرت دارند .
” کیشا ” و همسرش ” ویلکو” دارای 5 فرزند هستند که آنها نیز در مقایسه با کودکان هم سن و سالشان بسیار قدر بلند ترند.
” کیشا” 37 ساله گفت:” دو قلوهای ما بلند قدترین دوقلوهای جهان هستند و با وجودیکه نارس به دنیا آمدند اما قد آنها همه پرستاران را شگفت زده کرده بودند. بچه ها دارای اشتهای خوبی هستند اما همه آنها لاغرند و تنها پاهای کشیده شان وجه تمایز آنها از دیگر کودکان است .”

منبع/آخرین خبر