نتايج به عمل آمده از يک طرح پژوهشي جديد نشان داد: داروي ضدکلسترول با نام تجاري کرستور (crestor) ( نوعي کلسيم رزواستاتين که ميزان کلسترول را کاهش مي دهد) خطر رسوبات و لختگي خون را به ميزان 44 درصد کاهش خواهد داد.

نتايج اين پژوهش كه در نشست اخير انجمن قلب آمريکا ارائه شد، نشان داد که کرستور همچنين قادر است خطر مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي، حملات قلبي و سکته را به طور کلي تا 47 درصد کاهش دهد.

در اين خصوص 17 هزار و 802 بيمار مورد آزمايش قرار گرفتند تا مشخص شود که آيا معالجه با کرستور تأثيري بر کاهش حملات قلبي، سکته، و ديگر بيماريهاي قلبي عروقي در بيماران با سطوح پايين کلسترول بد (LDL-C) دارد يا خير، مشخص شد که در بيماراني که مبادرت به مصرف رزواستاتين کرده‌اند، خطر ابتلا به حملات قلبي تا 54 درصد ، سکته 48 درصد و به طور کلي خطر مرگ به ميزان 20 درصد کاهش يافته است.