یکی از مناسب ترین روش هایی که می توانید به شناخت کافی از شخصیت خود دست پیدا کنید انجام تست های شخصیت شناسی است.اینگونه تست ها به وسیله افراد متخصص و روانپزشکان زبده طراحی می شوند تا به وسیله آن بتوانید شناخت کافی از خود را بدست آورید. در ادامه با دکتر سلام همراه باشید.

با استفاده از این تست شخصیت ، کمی درون بینی و  یک کاغذ و قلم که به کمک آن امتیازاتتان را جمع بزنید، می توانید شناختی از شخصیت خود داشته باشید.

1) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف) صبح

ب) عصر و غروب

ج ) شب

۲) معمولاً چگونه راه می روید؟

الف) نسبتاً سریع، با قدم های بلند

ب) نسبتاً سریع، با قدمهای کوتاه ولی تند و پشت سر هم

ج) آهسته تر، با سری صاف روبرو

د) آهسته و سربه زیر

ه) خیلی آهست

۳) وقتی با دیگران صحبت می کنید

الف) می ایستید و دست به سینه حرف می زنید

ب) دستها را در هم قلاب می کنید

ج) یک یا هر دو دست را در پهلو می گذارید

د) دست به شخصی که با او صحبت می کنید، می زنید

ه) با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید یا موهایتان را صاف می کنید

۴) وقتی آرام هستید، چگونه می نشینید؟

الف) زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم

ب) چهارزانو

ج) پای صاف و دراز به بیرون

د) یک پا زیر دیگری خم

۵) وقتی چیزی واقعاً برای شما جالب است، چگونه واکنش نشان می دهید؟

الف) خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده

ب) خنده، اما نه بلند

ج) با پوزخند کوچک

د) لبخند بزرگ

ه) لبخند کوچک

۶) وقتی وارد یک میهمانی یا جمع می شوید

الف) با صدای بلند سلام و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد می شوید

ب) با صدای آرامتر سلام می کنید و سریع به دنبال شخصی که می شناسید، می گردید

ج) در حد امکان آرام وارد می شوید، سعی می کنید به نظر سایرین نیایید

۷) سخت مشغول کاری هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلی یا شخصی آن را قطع می کند

الف) از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال می کنید

ب) بسختی ناراحت می شوید

ج) حالتی بینابین این ۲ حالت ایجاد می شود

۸) کدامیک از مجموعه رنگ های زیر را بیشتر دوست دارید؟

الف) قرمز یا نارنجی

ب) سیاه

ج) زرد یا آبی کمرنگ

د) سبز

ه) آبی تیره یا ارغوانی

و) سفید

ز) قهوه ای، خاکستری، بنفش

۹) وقتی در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتی دراز می کشید؟

الف) به پشت

ب) روی شکم (دمر)

ج) به پهلو و کمی خم و دایره ای

د) سر بر روی یک دست

ه) سر زیر پتو یا ملافه

۱۰) آیا شما غالباً خواب می بینید که

الف) از جایی می افتید

ب) مشغول جنگ و دعوا هستید.

ج) به دنبال کسی یا چیزی هستید..

د) پرواز می کنید یا در آب غوطه ورید.

ه) اصلاً خواب نمی بینید.

و) معمولاً خواب های خوش می بینید

امتیازات تست شخصیت

سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)

نتیجه گیری تست شخصیت

پس از جمع امتیازات تست شخصیت ، عدد به دست آمده را با نتایج زیر مقایسه کنید.

* اگر امتیاز تست شخصیت شما بالای ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بی نهایت سلطه جو می دانند، گرچه شما را تحسین می کنند و به ظاهر می گویند«کاش من جای تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه ای عمیق و دوستانه بی میل و فراری هستند.

* اگر امتیاز تست شخصیت شما بین۵۱ تا ۶۰ است: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر می دانند، بدون فکر عمل می کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته می شوید ، علاقه مند به رهبری جمع و تصمیم گیریهای سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار در نمی آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره می دانند. کسی که همه چیز را تجربه و امتحان می کند، از ماجراجویی لذت می برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهی تان لذت می برند.

* اگر امتیاز تست شخصیت شما بین ۴۱ تا ۵۰ است : به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب می بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتاری خوبی بهره مند هستید. فردی مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر می رسید. قادر هستید به موقع باعث شادی و خوشی دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضای گروه هستید.

* اگر امتیاز تست شخصیت شما بین ۳۱ تا ۴۰است : بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید.. همه می دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگی با دیگران باب دوستی را باز نمی کنید. اما اگر با کسی دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست می شوید اما سخت تر دوستی ها را رها می کنید.

*اگر امتیاز تست شخصیت شما بین۲۱ تا ۳۰ است: در نظر سایرین فردی زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهی اوقات ایرادگیر هستید. تست شخصیت شما نشان می دهد شما بسیار بسیار محتاط و بی نهایت ملاحظه کار به نظر می رسید. زحمتکشی که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش می کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه ای و آنی هرگز نظر نمی دهد. دیگران می دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را می سنجید و سپس تصمیم می گیرید.

* و اگرامتیاز تست شخصیت شما کمتر از ۲۱ امتیاز است: دیگران شما را خجالتی، عصبی و آدمی شکاک و دودل می دانند شخصی که همیشه سایرین به عوض او فکر می کنند، برایش تصمیم می گیرند و از او مراقبت می کنند. کسی که اصلاً تمایل به درگیر شدن در کارهای گروهی و ارتباط با افراد دیگر را ندارد!

 

منبع: بیتوته