داشتن یک رابطه جنسی کامل می تواند تاثیرات بسیار مثبتی را در فرد ایجاد کند. آمار ها نشان می دهند یکی از علل اصلی ترین علل طلاق در ایران عدم رضایت جنسی است که مشکلات عدیده ای را در زندگی فرد ایجاد می کند. محققان معتقدند داشتن یک رابطه جنسی کامل می تواند تاثیرات بسیار مثبتی حتی در زندگی کاری فرد داشته باشد. بادکتر سلام همراه باشید.

افرادی که آمیزش جنسی <Sexual intercourse>داشتند، در روز بعد در سر کار خلق‌وخوی بهتری داشتند و این امر به میزان بالاتر تعهد کاری و رضایت شغلی انجامیده بود.

کیت لیویت، سرپرست این پژوهش و استادیار کالج بازرگانی دانشگاه ایالتی اورگون گفت: «حفظ رابطه عاطفی سالم که شامل زندگی جنسی سالم هم می‌شود به کارکنان کمک خواهد کرد شادمان و متعهد به کارشان باقی می‌ماند. این بررسی که نتایج آن در ژورنال Managemenمنتشر شده است، به گفته لیویت نشان‌دهنده آسیب‌های ناشی از استرس مربوط به کار در زندگی جنسی کارکنان هم بود و این یافته بر اهمیت باقی گذاشتن کار در اداره و جدا کردن زندگی شخصی از آن بود.

لیویت گفت: «این یافته‌ها یادآور سودمندی‌های اجتماعی، عاطفی و فیزیولوژیک فعالیت جنسی است و اولویت آن است.»

لیویت یادآور شد که فعالیت جنسی باعث آزادی گروهی از هورمون‌ها می‌شود که در احساسات مربوط به پاداش، پیوند و دلبستگی اجتماعی نقش دارند و به‌این‌ترتیب آمیزش جنسی را می‌توان یک بالابرنده طبیعی خلق و خو دانست. همچنین یافته‌های این بررسی به شواهد درباره اهمیت ایجاد تعادل میان کار و زندگی افزوده می‌شود.

لیویت گفت: «تکنولوژی‌های ارتباطی امروزی ما را وسوسه می‌کند که به‌طور مداوم از آن‌ها استفاده کنیم، اما احتمالا بهتر است در صورت امکان برای زمان‌هایی خودمان را از آن‌ها دور نگهداریم. کارفرمایان نیز باید کارکنانشان را تشویق کنند که پس از ساعت‌ها کار کاملا خودشان را از آن جدا کنند.
منبع: HealthDay