گروه خونی O، یکی از گروه های خونی است که با همه ی گروه های خونی دیگر سازگاری دارد. اگر هریک از گروه های خونی، نیاز به دریافت خون داشته باشد، می تواند هم از فردی که با او، گروه خونی یکسانی دارد خون دریافت کند و هم از فردی که گروه خونی O دارد.

با هم در مورد این گروه خونی، بیشتر بدانیم.

 علی اکبر پورفتح اله – رئیس سازمان انتقال خون ایران در اینستاگرام خود نوشت: تجربه حاصل از عملیات تروریستی نشان داده است که با ایجاد بانک خون در اورژانس بیش بیمارستانی می توان جان بسیاری از بیماران حادثه دیده با خون ریزی شدید را نجات داد و تا کنون در 8 کشور در جهان با ادغام بانک‌های خون بیمارستانی با اورژانس بیش بیمارستانی برنامه وسیعی را در مدیریت تروما و حوادثی که با خونریزی وسیع همراه است را با گروه خونی O آغاز کردند.

گروه خونی O به عنوان دهنده همگانی نیازی به آزمایش‌های سازگاری قبل از تزریق ندارد و در اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران با خونریزی وسیع می‌تواند نقش اساسی در جلوگیری از مرگ و میر در این گروه از بیماران داشته باشد.

در این برنامه باید برای خانم‌ها در سنین باروری از گروه خونی O منفی استفاده کرد تا مانع بیماری همولتیک جنین و مادر به واسطه حساسیت در برابر سیستم خونی شده و این در حالی است که دارندگان گروه O منفی فقط 3 و نیم درصد اهداکنندگان کشور هستند و باید در برنامه جذب اهداکنندگان O منفی تلاش ویژه و گسترده ای داشته باشیم.

امروز در مراسم افتتاح تفاهم نامه سازمان انتقال با اورژانس کشور منعقد شد با اجرای این تفاهم نامه، برنامه مدیریت خون ریزی‌های شدید در حوادث، در اورژانس‌های پیش بیمارستانی در مرحله اول در بالگردهای اورژانس بیمارستانی استان زنجان اجرا شود که علاوه بر کنترل خونریزی‌های ناشی از آسیب شدید ناشی از حوادث، در خانم‌های بارداری که از مناطق صعب العبور توسط اورژانس‌های هوایی جابجا می‌شوند که نقش مهمی در سلامت و تداوم زندگی آنان خواهد داشت.

تسنیم نیوز