چرا افراد احتیاج به عینک پیدا می کنند؟ چه رخداد و نقصی در چشم به وجود می آید که ما را وادار به استفاده از وسیله ای برای خوب دیدن می کند؟ وسیله ای به نام عینک که در سن میانسالی به اوج استفاده ی خود می رسد. با ما همراه باشید تا انواع بیماری چشم و نیاز آنها به عینک را برسی کنیم.

قدرت همگرایی یا واگرایی هر عدسی با واحدی به نام دیوپتری اندازه‌گیری می‌شود. عدسی عینک، قرنیه و عدسی چشم مجموعا قادر خواهند بود تصویر واضحی را روی پرده شبکیه ایجاد کنند. در ادامه به رایج‌ترین کاربردهای عینک های طبی اشاره می کنیم.

عینک وسیله‌ای است اپتیکی که با تغییر همگرایی یا واگرایی پرتوهای نوری می‌تواند عیوب انکساری را تصحیح کند. قدرت همگرایی یا واگرایی <. Power Convergence or Divergence>هر عدسی با واحدی به نام دیوپتری اندازه‌گیری می‌شود. عدسی عینک، قرنیه و عدسی چشم مجموعا قادر خواهند بود تصویر واضحی را روی پرده شبکیه ایجاد کنند. در ادامه به رایج‌ترین کاربردهای عینک های طبی اشاره می کنیم.

نزدیک‌بینی
اگر دچار نزدیک‌بینی هستید، قدرت همگرایی عدسی یا قرنیه چشم شما آن قدر زیاد است که باعث شکست بیش از حد نیاز پرتوهای نورانی خواهد شد یا طول محور چشم آنقدر زیاد است که تصویر روی شبکیه کامل نمی‌شود. این شرایط موجب تشکیل تصویر اشیای واقع در فواصل دور (بیش از شش متر) در جلوی شبکیه چشم خواهد شد. در این شرایط چون تصویر تشکیل شده روی پرده شبکیه نیست و در جلوی آن تشکیل شد، تاری دید ایجاد می‌شود. با استفاده از یک عدسی واگرای مناسب که علامت آن منفی (-) است، قدرت همگرایی چشم کاهش داده می‌شود تا تصویر واضحی از اشیا دور روی شبکیه تشکیل شود.
دوربینی
در اصلاح دوربینی از یک عدسی همگرا استفاده می‌شود، زیرا در دوربینی قدرت همگرایی چشم کمتر از حد مطلوب بوده یا طول محور چشم کوتاه‌تر از حد طبیعی است و تصویر یک شیء در حالتی که چشم تطابق نکند، در پشت شبکیه تشکیل می‌شود. لذا فرد دوربین معمولا دور را بهتر می‌بیند ولی برای دیدن تصاویر نزدیک نیاز به عینک دارد. گاهی یک فرد دوربین برای واضح دیدن اشیای دور نیز نیاز به عینک خواهد داشت. برای تصحیح دید فرد دوربین از یک عدسی همگرا با علامت مثبت (+) ( مثلا +4/5 دیوپتر) استفاده می‌شود.
آستیگماتیسم
در چشم مبتلا به آستیگماتیسم قدرت همگرایی پرتوها در نصف‌النهارهای مختلف یکسان نبوده و در نتیجه همگرایی پرتوها در راستاهای مختلف یکسان نیستند. در چنین شرایطی پرتوها ممکن است در راستا و موقعیت‌های مختلفی نسبت به هم و نسبت به شبکیه متمرکز شوند. برای تصحیح چشم این افراد از عدسی‌های استوانه همگرا یا واگرا استفاده می‌شود.
پیرچشمی
در افراد مبتلا به پیرچشمی به علت کاهش توانایی تطابق چشم در افزایش قدرت انکساری، برای دید نزدیک مشکلاتی ایجاد خواهد شد. در این شرایط فرد ممکن است از یک عینک برای نزدیک و در صورت نیاز از عینک دیگری برای دید دور استفاده کند.

شفا آنلاین