دکتر سلام:  معاون امور درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به 1300 قلم داروی تحت پوشش این سازمان ، گفت: فقط داروهای ضروری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است.
به  گزارش دکتر سلام، دکتر علی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه از 1600 قلم داروهای مجاز کشور 1300 قلم دارو تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ، افزود: 300 قلم دارویی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارد مربوط به ویتامین ها  ، داروهای زیبایی و تک نسخه ای است.

وی افزود: در صورتی که داروی خارجی مشابه داخلی داشته باشد و داروی داخلی از لحاظ کیفی بتواند نیاز مردم را تامین کند به دلیل حمایت از صنعت دارویی کشور ، داروی خارجی از لیست داروهای تحت پوشش خارج می شود.

فتاحی تصریح کرد: در حدود 2 ماه است مشابه دارویی به نام “اریتروپوتین” که مورد استفاده بیماران مزمن کلیوی قرار می گیرد در ایران تولید می شود اما وزارت بهداشت هنوز مشابه داخلی آن را تایید نکرده است و تا آن زمان هر دو نوع داخلی و خارجی آن را تحت پوشش خواهیم داشت.

معاون امور درمان سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: در صورتی که وزارت بهداشت اثر گذاری نوع داخلی این دارو را تایید کند ، نوع خارجی آن را از پوشش سازمان خارج می کنیم.