برخی از نوزادان در هنگام تولد دارای ماه گرفتگی یا خال های مادرزادی هستند در ترکیه نوزادی متولد شد که دارای خال قرمز رنگ مادر زادی شبیه قلب می باشد به همین خاطر والدین این کودک تصمیم گرفتند نام آن را کودک عشق بنامند.“سینار انگین” یک نوزاد خاص ترکیه‌ای می‌باشد کسی که تصمیم گرفت از پدر و مادرش به روش غیر معمولی از پدر و مادرش برای معجزه تولدش تشکر کند. این نوزاد در هنگام تولد یک خال قرمز قلبی شکل روی پیشانی اش برای پدر و مادرش به ارمغان آورد.
پدر سینار در گفتگو با روزنامه‌ای عنوان می‌کند پس از این که پرستار خون سر نوزاد را پاک کرد، من اولین کسی بودم که اون خال مادرزاد را روی پیشانی فرزندم دیدم و بسیار شگفت زده شدم به گونه‌ای که نمی‌توانستم اشک خودرا کنترل کنم.
پدر این نوزاد ادعا کرد زمانی که پرستاران با خال روی سر فرزندش روبرو شدند هجوم بردند تا عکس سلفی با آن بیاندازند ونام اورا کودک عشق گذاشتند. به گفته پدر ” سینار” که هم اکنون 14 ماه دارد، این کودک خردسال وقتی با والدینش در جایی قدم می‌زند کانون توجه اطرافیان می‌باشد و مردم آن را دوست دارند و مردم به آن لبخند می‌زنند.

منبع/باشگاه خبرنگاران