میل و گرایش به زیبایی و انجام عمل های زیبایی مختلف برای رسیدن به زیبایی یکی از دغدغه های افراد در عصر کنونی شده است که این عامل باعث شیوع عمل های زیبایی با روش های گوناگون در جهان شده است. بسیاری هستند که برای زیباتر شدن حاضر به انجام هر کاری می شوند و از جراحی های مختلف تا استفاده از داروهای شیمیایی، همه را ازمایش کرده اند.
به تازگی چینی ها روشی جدید برای زیبایی کشف کرده اند که در نوع خود بسیار عجیب است. این روش “صورت آتشین” نام دارد و آن هایی که قصد دارند زیبا شوند صورتشان را آنش می زنند.
موج این روش چند ماهی می شود که چین به راه افتاده است و افراد زیادی آن را آزمایش کرده اند. در این روش یک ماسک خاص روی صورت کشیده می شود و پس از آن دو گلوله پنبه آتش زده شده روی صورت گذاشته می شود.
افرادی که این روش را ایجاد کرده اند اعتقاد دارند چین و چروک های صورت به کمک این روش از بین می رود و زیبایی و جوانی بار دیگر به آن بر می گردد.
روش های درمانی آتشی در چین با نام “هو لیاو” شناخته می شود و از گدشته نیز وجود داشته است اما تا به حال فواید آن ثابت نشده است و بلکه چندین مورد سوختگی شدید نیز گزارش شده است.

منبع/آخرین خبر