برخی از افراد داشتن فرزند زیاد را دوست دارند و برای فرزندآوری نیازی به فکر کردن ندارند ولی برخی برنامه ریزی های زیادی انجام می دهند و شاید بچه دار شدن برای آنها، کار آسانی نباشد و نتوانند ه راحتی تصمیم به این کار بگیرند. داشتن فرزند تا چه حد بر سلامتی انسان تاثیرگذار است؟

 

یافته‌های مؤسسه کارولینسکا (Karolinska Institute) در استکهلم نشان می دهند، مردان و زنانی که به 60 سالگی می رسند، اگر حداقل یک فرزند داشته باشند، طول عمر <Longevity>بیشتری خواهند داشت. اما اگر شما به دنبال راهی برای افزایش طول عمر خود هستید، یافته‌های جدید علمی می توانند شما را در راه رسیدن به این هدف کمک کنند.

 داشتن فرزند برای برخی مردم، نیازی به فکر کردن ندارد. با وجود این، بچه‌دار شدن برای برخی دیگر، تصمیم چندان ساده‌ای نیست.

اما اگر شما به دنبال راهی برای افزایش طول عمر خود هستید، یافته‌های جدید علمی می توانند شما را در راه رسیدن به این هدف کمک کنند.

یک تحقیق علمی نشان می دهد که طول عمر والدین صاحب فرزند بیشتر از والدین بدون فرزند خواهد بود.

نتایج این پژوهش علمی بر خلاف این واقعیت است که برخی از مردم در مورد آزمون‌ها و سختی‌های بزرگ کردن فرزندان به شوخی می‌گویند که بچه‌ها، عمر آدم را کوتاه می کنند یا بچه‌ها، آدم را پیر می کنند.

یافته‌های موسسه کارولینسکا (Karolinska Institute) در استکهلم نشان می دهند، مردان و زنانی که به 60 سالگی می رسند، اگر حداقل یک فرزند داشته باشند، طول عمر بیشتری خواهند داشت.

محققان برای رسیدن به این نتایج، داده‌های سرشماری بیش از 1.4 میلیون تن از مردان و زنان سوئدی متولد سال‌های 1911 تا 1925 را مورد بررسی قرار دادند.

این محققان دریافتند که پدران صاحب فرزند از 60 سالگی به بعد، 20.2 سال و پدران بدون فرزند از 60 سالگی به بعد، 18.4 سال به طور میانگین عمر می‌کنند و زنان صاحب فرزند به طور میانگین 24.6 سال پس از رسیدن به 60 سالگی عمر می‌کنند و این یعنی 1.5 سال بیشتر از زنان بدون فرزند.

اما مثالی که این محققان بیان می کنند: خطر مرگ در یک سال آینده برای یک مرد 80 ساله‌ی صاحب فرزند 7.4 درصد است، در حالی که این احتمال برای یک مرد بدون فرزند در همان سن برابر با 8.3 درصد است.

نکته جالب توجه دیگر اینکه، وقتی مردان مانند دو گروه مردان بدون فرزند و مردان صاحب فرزند، به دو دسته متأهل و غیر متأهل (مجرد) دسته بندی شدند، مطالعات نشان دادند که خطر مرگ در مردان غیر متأهل (مجرد) بیشتر خواهد بود: تفاوت در احتمال خطر مرگ بین این دو گروه، 1.2 درصد برای مردان غیر متأهل و 0.6 درصد برای مردان متأهل بود.

پژوهشگران این مطالعه علمی، اظهار کردند: در مقام یک تفسیر محتمل، مردان غیر متأهل (مجرد) در نبود شریک زندگی، ممکن است با شدت بیشتری متکی به فرزندان خود باشند. این مردان همچنین احتمالاً سواد پایین تری دارند، در صورتی که خلاف این موضوع در زنان صدق می کند.

با وجود اینکه محققان در سایر مطالعات علمی قبلی، دریافته‌ بودند که والدین فرزندان دختر بیش از والدین فرزندان پسر عمر می کنند، در این تحقیق جنسیت فرزندان تاثیر و تفاوت خاصی را نشان نمی‌داد.

این محققان پذیرفتند که هیچ نتیجه‌گیری محکم و قاطعی را نمی توان در مورد علت و اثر این موضوع بیان کرد اما با این حال، آنها معتقدند: یافته‌های ما نشان می دهد که وابستگی والدین با افزایش سن، بیشتر می‌شود و بر اساس همین تحقیق، افراد بدون فرزند در سال‌های آخر عمر خود با نقایص حمایتی روبه رو خواهد شد.تابناک

شفا آنلاین