196237

سردرد مشکل مهم و جدی بوده که جلوگیری از آن با رعایت برخی از اصول تا حد زیادی امکان‌پذیر است. 

 
 بهترین راه مقابله با سردرد در درجه اول پیشگیری از وخیم شدن آن است،  عوامل غذایی از مهم‌ترین دلایل بروز سردرد است و به عنوان مثال خوردن پنیر، پرتقال، شکلات و قهوه با معده خالی می‌تواند موجب بروز سردرد شود.
 نقش کم‌ آب خوردن و عوامل شغلی و محیطی در بروز سردرد،  علاوه بر عوامل تغذیه‌ای، محیطی، شغلی و کم‌آبی و برخی از بیماری‌ها و نارسایی‌ها، عدم تحرک بدنی و نداشتن فعالیت ورزشی نیز به عنوان یک عامل مهم در بروز سردرد مطرح است.
 برای درمان و رهایی از سردرد، بهترین اقدام مقابله با عامل به وجود آورنده این عارضه است.
 ‌ در صورتیکه سردرد به مدت طولانی ادامه یافت و با گذشت چند روز تشدید شد، بهترین اقدام مراجعه به پزشک است و در این اقدام نباید تعلل کرد.
منبع-http://www.yjc.ir/